U bent hier:Home Onderwerpen Jongeren in detentie  Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging

De missie van de justitiele jeugdinrichtingen is om jeugdigen in te sluiten, te begrenzen en hen tegelijkertijd te motiveren en toe te rusten om zich zo goed mogelijk te kunnen blijven ontwikkelen. Daarbij wordt rekening gehouden met hun ontwikkelingsleeftijd enerzijds en de oorzaak en aard van het delict gedrag anderzijds. Het uiteindelijke doel is recidive (zoveel mogelijk) te voorkomen en een volwaardige deelname aan de samenleving mogelijk te maken. Door de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen te verbinden aan het bieden van mogelijkheden om een verantwoord maatschappelijk bestaan op te bouwen zonder recidive, levert de inrichting een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.

De veiligheid van de maatschappij wordt gegarandeerd door insluiting. Insluiting wordt mogelijk gemaakt door materiele beveiliging. De normaal beveiligde jeugdinrichting bestaat uit een beveiligde buitenring, bestaande uit een muur of hek. Om binnen te komen moet personeel en bezoek langs de portier. Bezoek wordt vooraf gescreend en binnenkomst moeten bezoekers zich identificeren en worden zij geregistreerd en moet iedereen pieploos door de detectiepoort. Telefoons of andere elekrische apparatuur mag niet in de inrichting meegenomen worden.

Ook binnen in de inrichting worden veiligheidsmaatregelen genomen. In de inrichting hebben de jeugdigen niet de bewegingsvrijheid die zij buiten hebben. Binnen de inrichting worden jeugdigen altijd begeleid door medewerkers. Alle delen van de inrichting zijn gescheiden in compartementen waarvan de deuren altijd op slot zitten en enkel medewerkers pasjes of sleutels hebben. Sommige deuren kunnen enkel op afstand door de beveiliging worden geopend.

Jeugdigen verblijven op een afdeling met in totaal 8 tot 10 jeugdigen. Rondom de leefgroep zijn alle kamers te vinden. Van ’s avonds tot ’s ochtends blijven jeugdigen op hun kamer. De kamerdeur gaat tijdens deze periode op slot.

Om vanuit beperkte vrijheden te kunnen terugkeren naar de maatschappij, worden geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheden geboden, een voorbeeld hiervan is het planmatig verlof.