U bent hier:Home Onderwerpen Jongeren in detentie  Veiligheid en beveiliging

Veiligheid en beveiliging

De JJI’s hebben twee hoofdopdrachten: 1. de veiligheid van de maatschappij garanderen (door insluiting) én 2. het voorbereiden van de jeugdige op een succesvolle terugkeer in de maatschappij (door onder anderen opvoeding, onderwijs, zorg en behandeling).

De JJI’s proberen de terugkeer in de maatschappij door gedragsverandering bij de jeugdigen succesvol te laten plaatsvinden en recidive te voorkomen. Door de opvoeding, zorg en behandeling die de JJI biedt, binnen het veilige orthopedagogisch leefklimaat, leveren de JJI’s een bijdrage aan het verminderen van de recidive en het vergroten van de kansen voor de jongeren op het adequaat functioneren in de maatschappij. Opvoeding en behandeling zijn van belang, omdat veel van de jongeren in de JJI’s kampen met problemen zoals: ontwikkelingsstoornissen, verslaving, gebrekkige opvoeding, problemen met opleiding of werk en het ontbreken van toekomstperspectief.

De veiligheid van de maatschappij wordt gegarandeerd door insluiting. Insluiting wordt mogelijk gemaakt door materiele beveiliging. De normaal beveiligde jeugdinrichting bestaat uit een beveiligde buitenring, bestaande uit een muur of hek. Om binnen te komen moet personeel en bezoek langs de portier. Bezoek wordt vooraf gescreend en binnenkomst moeten bezoekers zich identificeren en worden zij geregistreerd en moet iedereen pieploos door de detectiepoort. Telefoons of andere elekrische apparatuur mag niet in de inrichting meegenomen worden.

Ook binnen in de inrichting worden veiligheidsmaatregelen genomen. In de inrichting hebben de jeugdigen niet de bewegingsvrijheid die zij buiten hebben. Binnen de inrichting worden jeugdigen altijd begeleid door medewerkers. Alle delen van de inrichting zijn gescheiden in compartementen waarvan de deuren altijd op slot zitten en enkel medewerkers pasjes of sleutels hebben. Sommige deuren kunnen enkel op afstand door de beveiliging worden geopend.

Jeugdigen verblijven op een afdeling met in totaal 8 tot 10 jeugdigen. Rondom de leefgroep zijn alle kamers te vinden. Van ’s avonds tot ’s ochtends blijven jeugdigen op hun kamer. De kamerdeur gaat tijdens deze periode op slot.

Om vanuit beperkte vrijheden te kunnen terugkeren naar de maatschappij, worden geleidelijk meer vrijheid en verantwoordelijkheden geboden, een voorbeeld hiervan is het planmatig verlof.

sfeerbeeld

Verwante informatie