U bent hier:Home Onderwerpen Vreemdelingen in bewaring  Vertrek

Vertrek

In de praktijk is DJI alleen verantwoordelijk voor het verblijf van een vreemdeling in een van de centra, maar DJI spant zich wel maximaal in om bij te dragen aan de vreemdelingenketen. Tussen ketenpartners (politie, KMAR, IND, DT&V, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maar ook Vluchtelingenwerk en de Internationale Organisatie voor Migratie) vindt daartoe veel afstemming en overleg plaats.

Uitzetting

De regievoerders van de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) regelen het vertrekproces, de Koninklijke Marechaussee begeleidt de uitzetting van de vreemdeling.. In de detentiecentra werken medewerkers van DT&V om het gedwongen vertrek te bewerkstelligen. De dienst ontvangt van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND), de Politie of de Koninklijke Marechaussee dossiers van vreemdelingen waarvan is vastgesteld dat zij Nederland dienen te verlaten. Op basis van het dossier wordt een vertrekplan opgesteld en doorgenomen met de vreemdeling. Het plan geeft aan welke activiteiten DT&V verricht en welke activiteiten de vreemdeling zelf moet verrichten.

Voor strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen regelt DT&V al tijdens het uitzitten van de straf in het huis van bewaring of de penitentiaire inrichting de voorbereidingen voor de terugkeer.

Naar boven

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)

Wanneer een vreemdeling besluit om mee te werken aan vrijwillig vertrek kan hij een beroep doen op de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Ook de medewerkers van het IOM hebben een plek in het detentiecentrum. Het IOM is een onafhankelijke organisatie die wereldwijd migranten ondersteunt. Het IOM kan deze personen ondersteunen door een vervangend reisdocument aan te vragen, het ticket naar de eindbestemming te betalen, te regelen dat zonder begeleiding van autoriteiten wordt gereisd, voor begeleiding in het land van herkomst te zorgen of een eventuele financiële bijdrage leveren.

Naar boven

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingenwerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en begeleidt hen op praktische wijze tijdens de asielprocedure in Nederland. Vluchtelingenwerk is vertegenwoordigd op de locaties waar aan de grens geweigerde vreemdelingen worden ondergebracht.

Naar boven

Juridisch loket

In alle detentiecentra kunnen vreemdelingen voor gratis rechtshulpverlening terecht bij een onafhankelijk juridisch loket. Daar geeft een groep speciaal getrainde juridische medewerkers algemene juridische informatie over de verblijf- en vertrekstatus van de vreemdeling.

Naar boven