U bent hier:Home Organisatie Locaties Detentiecentra en uitzetcentra  Detentiecentrum Zeist

Detentiecentrum Zeist

Contactgegevens

Postadres
Postbus 111
3769 ZJ Soesterberg

Bezoekadres
Richelleweg 13
3769 AZ Soesterberg

Telefoon:088 07 20100 (Algemeen nummer) 
             088 07 20142 (Bezoekadministratie) 

Servicebalie / Service desk 
Tel. 088 07 26000 
servicebalie.zeist@dji.minjus.nl


Servicebalie
Bij de servicebalie kunt u terecht met vragen of verzoeken die betrekking hebben op een ingeslotene waar u een persoonlijke of zakelijke relatie mee heeft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verzoek om in contact te komen met de ingeslotene, om een vraag of een ingeslotene een huwelijk of begrafenis mag bijwonen of om een verzoek een bezoek te brengen buiten de reguliere bezoekuren. De servicebalie is geopend van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Service desk
You can apply to the service desk if you have questions or requests that relate to a detainee with whom you have a personal or professional relationship. This may for example concern a request for contact with the detainee, or a request for allowing a detainee to attend a marriage or funeral or a request for a visit outside of regular visiting hours. The service desk is open from Monday to Friday between 8 am and 5 pm. 

Naar boven

Bereikbaarheid

Detentiecentrum Zeist is gelegen naast het Militaire Luchtvaartmuseum aan de Richelleweg in Soesterberg.

Met het Openbaar vervoer:
Vanaf station Driebergen:
Buslijn 56 richting Amersfoort. Uitstaphalte 't Zwaantje.

Vanaf Station Amersfoort:
Buslijn 56 richting Doorn. Uitstaphalte 't Zwaantje.
Buslijn 52 richting Utrecht. Uitstaphalte Kampweg.

Vanaf station Utrecht:
Buslijn 52 richting Amersfoort. Uitstaphalte Kampweg.

Regiotaxi:
Vanaf station Amersfoort. Telefoon: 0900 - 11 22 44 5. Kosten: enkele rit € 4,95.

Met de auto:
Vanaf Utrecht:
* A28 richting Amersfoort
* Afslag 4 Soesterberg
* Aan het einde van de afrit naar rechts de Richelleweg op (parallel aan de snelweg)
* Neem de tweede inrit aan de linkerkant

Vanaf Zwolle:
* A28 richting Utrecht
* Afslag 4 Soesterberg
* Ga aan het einde van de afrit naar links en
* ga vervolgens rechtdoor (over de snelweg) de Richelleweg op
* Neem de tweede inrit aan de linkerkant

Klik op onderstaande link voor een interactieve kaart via Google Maps. U kunt dan zelf uw routebeschrijving maken of kijken waar de dichtstbijzijnde bushaltes zich bevinden.

Parkeren
Als bezoeker kunt u uw auto vóór de toegangspoort parkeren op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen. Vervolgens kunt u lopend door het toegangshek en (over het parkeerterrein) naar gebouw 50/52.

Meer informatie

Naar boven

Afspraak maken

Ingeslotenen krijgen bij binnenkomst een bezoeklijst uitgereikt, waarop zij de namen van twintig personen in kunnen vullen die op bezoek kunnen en willen komen. De bezoekadministratie registreert deze namen in het systeem. Personen die op de bezoeklijst staan kunnen de bezoekadministratie bellen om een afspraak te maken. Dit kan tot een dag van tevoren. De bezoekadministratie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 16.30 uur (tussen 12.00-12.30 uur gesloten). Op woensdag vanaf 10.00 uur.

Enkele instanties, de zogenaamde geprivilegieerde contacten, zijn ook altijd gerechtigd een afspraak te maken en kunnen zelfs buiten de reguliere bezoektijden een ingeslotene bezoeken en gebruik maken van de spreekkamers. Zij kunnen hiervoor eveneens contact opnemen met de bezoekadministratie.

Naar boven

Toegangsvoorwaarden

Als u op bezoek komt, moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen (verplicht vanaf 14 jaar). De volgende documenten worden hiervoor geaccepteerd:
Nederlandse nationaliteit:
• Paspoort
• Nederlands rijbewijs
• Europees/gemeentelijke identiteitskaart

Indien geen Nederlandse nationaliteit:
• Paspoort van het land van herkomst
• Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
• Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
• Vluchtelingenpaspoort
• Het W-document voor asielzoekers
• Als uw W-document verlopen is, kunt u eenmalig toch toegang krijgen. Neem hiervoor wel van tevoren contact op.

Kinderen tot en met 12 jaar worden alleen toegelaten wanneer zij onder begeleiding zijn van een meerderjarige (minimaal 18 jaar oud).

Indien de handhaving van de veiligheid en de orde dit noodzakelijk maakt, kan de directeur een bezoeker de toegang tot of het voortzetten van het bezoek binnen het detentiecentrum weigeren. Ook wanneer het personeel constateert dat de regels worden overtreden, zal het bezoek worden beëindigd.

Let op: wanneer u het detentiecentrum verlaat, dient u zich weer uit te schrijven bij de portier.

 

Naar boven

Bezoektijden

Een ingeslotene mag per week twee uur bezoek ontvangen. Dit kan twee maal één uur zijn, of eenmaal twee uur achter elkaar. Bezoek aan ingeslotenen vindt altijd plaats in gebouw 52 en in blokken van een uur. Klik op de link hieronder voor een compleet overzicht van de bezoektijden. U wordt geadviseerd minimaal 10 minuten voor aanvang van uw afspraak aanwezig te zijn. Tot 15 minuten voor einde bezoek wordt bezoek toegelaten.

Meer informatie

Naar boven

Meenemen van goederen

De portiers controleren u en uw bagage op verboden spullen. Dat gebeurt door middel van een detectiepoort, scanapparatuur of fouilleren. Als bezoeker mag u in principe niets mee het gebouw innemen. Uitzonderingen hierop zijn muntgeld voor de frisdank-, koffie- en snoepautomaat en babybenodigdheden, zoals een voedingsflesje, een luier en een speen. Overige spullen kunt u opbergen in een kluisje. Verzorging van baby's is mogelijk op het invalidentoilet.

Als een ingeslotene binnenkomt, mag hij/zij eenmalig 'vrij' persoonlijke spulen laten brengen. Daarna moet u, als u goederen mee wilt nemen voor een ingeslotene, dat van tevoren aan hem/haar melden. De ingeslotene moet namelijk zelf aangeven wat er voor hem/haar meegebracht wordt. Niet-aangemelde goederen mogen helaas niet naar binnen. Het inchecken van meegebrachte goederen kost tijd. Kom daarom ruim een kwartier van tevoren naar het detentiecentrum als u iets mee wilt brengen.

Naar boven

Maximum aantal personen per bezoek

Het bezoek mag per keer bestaan uit maximaal drie volwassenen en twee kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen boven de 12 jaar worden gerekend als een ‘volwassene', aangezien zij een volledige zitplaats bezetten. Het is niet toegestaan tijdens het bezoekuur bezoekers te wisselen (dus mensen te laten vertrekken en andere voor hen in de plaats weer binnen te laten).

Naar boven

Lichamelijk contact

Bij begroeting en bij het afscheid is het mogelijk kort lichamelijk contact te hebben. Tijdens het bezoek is verder lichamelijk contact niet toegestaan.

Naar boven

Roken

In rijksgebouwen is roken niet toegestaan, dus in het gehele gebouw mag u niet roken, ook niet tijdens bezoek. Als u wilt roken, dan kunt u dat buiten doen.

Naar boven

Drugscontrole

De invoer van alcohol en drugs is ten strengste verboden. Als bezoeker kunt u te maken krijgen met de volgende maatregelen om de beschikbaarheid van drugs zo veel mogelijk tegen te gaan:
• iedere bezoeker ondergaat een strenge toegangscontrole bij binnenkomst, ook bagage gaat door een röntgenapparaat.
• het is mogelijk dat er drugshonden worden ingezet bij de ontvangst van bezoek en in bezoekersruimten, deze honden zijn speciaal opgeleid om drugs te ontdekken.
Bij het constateren of onderscheppen van contrabande (drugs, drank, telefoons, contact geld, etc.) zal het bezoek onmiddellijk worden beëindigd.

Naar boven

Post voor ingeslotenen

Post voor een ingeslotene kan gestuurd worden naar ons postbusnummer (zie bovenaan deze pagina) met toevoeging van het detentienummer en de afdeling waar de ingeslotene verblijft.

Naar boven

Geld storten of overmaken
Het is mogelijk geld te storten of over te maken op de ‘rekening courant' van een ingeslotene.

Contant
Dit kan contant via de automaat bij de receptie van Detentiecentrum Zeist (gebouw 52). Daarvoor heeft u de naam en het detentienummer nodig.

Bank
Het is ook mogelijk geld via de bank over te maken. Dit zijn de rekeninggegevens:
Bank:    Royal Bank of Scotland
Rekeningnummer: NL74RBOS0569989515
Ten name van:  Detentiecentrum Zeist
Plaats:   Ede
o.v.v.:   Naam en detentienummer

Let op!: Het is niet toegestaan om contant geld per post toe te zenden. Het detentiecentrum stelt zich niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor gelden in een gezonden poststuk.