U bent hier:Home Organisatie Locaties Penitentiaire Inrichtingen  PI Amsterdam Over-Amstel

PI Amsterdam Over-Amstel

De Penitentiaire Inrichting (PI) Amsterdam Over-Amstel bestaat uit de locaties Het Schouw, (Huis van Bewaring) en De Singel en het Veer (Penitentiair Psychiatrisch Centrum).

PI Amsterdam Over-Amstel is ook wel bekend als 'Bijlmerbajes'. De locaties De Schans, De Weg en Demersluis, die voorheen deel uitmaakten van PI Amsterdam Over-Amstel zijn inmiddels gesloten.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 41901
1009 CE  AMSTERDAM
tel. (020) 462 11 11
E-mail: info.amsterdam@dji.minjus.nl

Bezoekadres
H.J.E. Wenckebachweg 48
1096 AN  AMSTERDAM

Naar boven

Bezoek

Familie en andere relaties (geen ambtelijk bezoek)
Op maandag, woensdag en vrijdag kunt u terecht op de volgende tijden:

- tussen 08.00 uur en 11.45 uur
- tussen 12.30 uur en 16.45 uur

U kunt niet onverwachts langskomen. Een bezoek moet van tevoren worden gemeld bij de afdeling 'Bezoekplanning'. De gedetineerde dient aan te geven u als bezoeker te willen ontvangen. Uw bezoek wordt daarna vastgelegd en u wordt op de bezoekerslijst geplaatst. Voor een bezoekafspraak kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 12.30 tot 16.45 uur bellen naar (020) 663 04 09.

Houdt er rekening mee dat u 15 minuten vóór het bezoekuur aanwezig bent. Die tijd is nodig voor aanmelding en veiligheidsprocedures. Er is een betaalde parkeergelegenheid aanwezig. In de inrichting kunt u helaas niet wisselen, dus zorg voldoende kleingeld.

Ambtelijk bezoek
Van maandag tot en met vrijdag kunt u terecht op de volgende tijden:

- tussen 08.00 uur en 11.45 uur
- tussen 12.30 uur en 16.45 uur

Naar boven

Kleding en goederen invoeren

Wilt u kleding of andere artikelen meebrengen voor een gedetineerde? Dit moet de gedetineerde zelf aanvragen via een invoerformulier. Niet-aangemelde goederen kunnen helaas niet mee naar binnen.

Per 1 december 2014 is in- en uitvoer mogelijk van maandag tot en met vrijdag:
- tussen 08.00 uur en 11.45 uur
- tussen 12.30 uur en 16.30 uur

Naar boven

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

Naar boven

Geld storten

Nieuwe bankrekeninggegevens
IBAN nummer :NL35INGB0705004120
Ten name van : Min. van Veiligheid en Justitie 203/PI A'dam Amstel
Plaats : Den Haag

Geld overschrijven
Wanneer u geld overschrijft naar een justitiabele, dan dient u bij de omschrijving/kenmerk van de overboeking altijd het volgende te vermelden:
LET OP: Gebruik ook deze volgorde:

· registratienummer
· achternaam + voorletters justitiabele

Zonder aanwezigheid van deze gegevens kan DJI de storting niet verwerken en wordt het bedrag naar u teruggestort.

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele. Deze bon stuurt u naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de financiële administratie, rekening courant
Postbus 90832
2509 LV Den Haag

Of mail naar ssc@dji.minjus.nl

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Naar boven

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Spoedbetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Het SSC DJI kijkt alleen in het systeem van de ING Bank voor spoedbetalingen die betrekking hebben op een boetebetaling CJIB. Indien een spoedbetaling is gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Naar boven

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.

In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand adres, ter attentie van de communicatiemedewerker. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval de naam van de organisatie (n.a.w. gegevens), het doel en de grootte van het gezelschap.

Naar boven