U bent hier:Home Organisatie Locaties Penitentiaire Inrichtingen PI Haaglanden  Scheveningen

PI Haaglanden

Scheveningen

Scheveningen vormt samen met locatie Zoetermeer de Penitentiaire Inrichting (PI) Haaglanden.

De penitentiaire inrichting in Scheveningen bestaat uit een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI) en het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (JCvSZ). Daarnaast verzorgt deze locatie capaciteit voor justitiabelen ten behoeve van de internationale tribunalen waaronder het Internationaal Gerechtshof, het gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties (VN).

Contactgegevens

Postadres
PI Haaglanden, locatie Scheveningen
Postbus 87810
2508 DE  DEN HAAG
tel. 088 07 14000 

Bezoekadres
Hoofdingang:
Pompstationsweg 32
2597 JW  DEN HAAG

Locatie Noord:
Van Alkemadelaan 1256
2597 BP DEN HAAG

Naar boven

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld.

Naar boven

Ambtelijk bezoek

Ambtelijk bezoek is op afspraak mogelijk op werkdagen tussen 9.00 en 11.45 uur en tussen 13.00 en 16.15 uur. U kunt een bezoekafspraak via het centrale nummer. Het is niet mogelijk om zonder afspraak een gedetineerde cliënt te bezoeken. Terugbelverzoeken kunt u doorgeven via bevolking.pi.haaglanden.scheveningen@dji.minjus.nl.

Naar boven

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL08RBOS0569989248 t.n.v. PI Haaglanden te Rijswijk, o.v.v. naam van de gedetineerde en zijn registratienummer.

Naar boven

Rondleidingen en gastlessen

Rondleidingen zijn niet mogelijk, met uitzondering van groepen die voor hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen.
De locatie Scheveningen verzorgt wel regelmatig gastlessen op ROC's en andere scholen in de regio Den Haag.

Naar boven

Internationale huizen van bewaring

Binnen de muren van locatie Scheveningen bevinden zich ook de "United Nations Detention Unit" van het Joegoslavië-tribunaal, het "Detention Centre" van het Internationaal Strafhof en de "Detention Facility" van het Bijzonder Tribunaal voor Libanon. Het zijn huizen van bewaring bestemd voor het verblijf van verdachten in afwachting van hun berechting. De genoemde internationale instanties hebben de leiding over hun eigen huis van bewaring.

Naar boven

Gebouw en geschiedenis

In 1880 werd het plan opgevat om een gevangenis aan de Pompstationsweg te bouwen. Van de oorspronkelijke strafgevangenis, zoals die in de periode van 1882 tot 1911 tot stand kwam, zijn slechts enkele onderdelen bewaard gebleven, zoals de monumentale poort.  Het complex is in de loop van de tijd uitgebreid en aangepast aan de eisen van de tijd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de gevangenis door de Duitsers gebruikt. Nederlanders die zich verzetten tegen de Duitsers werden hier opgesloten voor verhoor en berechting. In de volksmond kreeg de gevangenis de naam ‘Oranjehotel’.
Aan de Van Alkemadelaan is nu nog het poortje te zien dat herinnert aan deze periode. Door dit poortje werden de ter dood veroordeelden naar de Waalsdorpervlakte gebracht voor executie. Naast het poortje is in 1949 een plaquette geplaatst ter nagedachtenis aan allen die hier weggevoerd werden. Eén van de dodencellen (doodencel 601) is als monument in stand gehouden. De cel is ingericht zoals in de oorlog het geval was. Jaarlijks vind hier een herdenking plaats.

Naar boven

Arbeid

In Scheveningen worden door het productiebedrijf Haaglanden diverse werkzaamheden verricht door gedetineerden, bijvoorbeeld monteren, assembleren, verpakken, ompakken, sorteren, insealen en stickeren. Levering kan 52 weken per jaar, via incidentele opdrachten of een langlopend contract.

Meer informatie over de mogelijkheden en het aanvragen van offertes is te verkrijgen via het bedrijfsbureau van het productiebedrijf op telefoonnummer 088 07 15432. 

Meer informatie

Naar boven