U bent hier:Home Organisatie Locaties Penitentiaire Inrichtingen  PI Krimpen aan den IJssel

PI Krimpen aan den IJssel

De Penitentiaire Inrichting (PI) PI Krimpen aan den IJssel bestaat uit één locatie.

PI Krimpen aan den IJssel bevindt zich in de Stormpolder, langs de rivier de Hollandsche IJssel. Het complex is in totaal 28.800 m2 groot en behoort hiermee tot één van de grootste penitentiaire inrichtingen in Nederland. Het hoofdgebouw en de kleurstelling zijn aangepast aan de omgeving en het karakter van het Krimpense industrieterrein en kenmerkt zich door sobere en rustige kleuren.

De inrichting biedt plaats aan 468 gedetineerden in verschillende regimes, o.a. gevangenis, Huis van Bewaring, Extra Zorgvoorziening (EZV) en (levens-)langgestraften.

Contactgegevens

Postadres
Postbus 750
2920 CB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL
Tel. 088 07 17600

Advocaten en overige rijksdiensten kunnen, behoudens het maken van bezoekafspraken, via het onderstaande e-mailadres contact opnemen met PI Krimpen aan den IJssel.
E-mail: algemeenpikrimpen@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Van der Hoopstraat 100
2921 LD KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

Naar boven

Bezoekinformatie

Het maken van een bezoekafspraak is een verantwoordelijkheid van de gedetineerde. De gedetineerde zorgt voor het opgeven van zijn bezoek en kan tijdens de vastgestelde bezoektijden familieleden en relaties ontvangen. Bezoek is mogelijk op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag (bezoekmomenten verschillen per afdeling).

Ambtelijk bezoek

Advocaten, reclasseringsmedewerkers en overig ambtelijk bezoek hoeven geen afspraak te maken om een gedetineerde te bezoeken. De bezoektijden voor ambtelijk bezoek zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 11.30 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Ambtelijk bezoek wordt tot uiterlijk 15 minuten voor het einde van het ochtend- en middagprogramma toegelaten tot de inrichting. Er kan geen spreekruimte worden gereserveerd, houd u er dus rekening mee dat er een wachttijd kan ontstaan. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er geen spreekkamer beschikbaar is. Voor het ambtelijk bezoek gelden geen bloktijden meer. U kunt uw cliënt gedurende de bezoekuren spreken, mits uw cliënt in de gelegenheid is om u te ontvangen.

Digitale gegevensdragers
Aan geprivilegieerd bezoek wordt toestemming verleend voor het meenemen van een laptop of tablet in de inrichting. Voorwaarden zijn wel dat vooraf wordt verzocht om een digitale gegevensdrager mee naar binnen te nemen en dat deze bij binnenkomst en verlaten van de inrichting wordt getoond aan de portier. Alle andere digitale gegevensdragers worden in beginsel geweigerd.

Naar boven

Toegangsbeleid

De toegangscontrole/detectiepoort maakt onderdeel uit van het Toegangsbeleid PI Krimpen aan den IJssel. Dit betekent onder andere dat u moet voldoen aan het pieploos passeren van de detectieapparatuur.

Indien hier wegens medische en/of lichamelijke redenen niet aan kan worden voldaan, dient u een medische verklaring te overleggen alvorens u de toegang tot de inrichting wordt verschaft.

Naast de reguliere toegangsregeling voor bezoekers aan de PI wordt er a-selectief een drugshond ingezet voor de controle op contrabande. Op grond van wettelijke regelgeving zal u, in het belang van de orde en veiligheid in de inrichting, de toegang tot de inrichting worden ontzegd wanneer er contrabande wordt aangetroffen.

Naar boven

Kleding en goederen invoeren

Bij binnenkomst kan er binnen 14 dagen één keer worden ingevoerd. Na deze periode is het mogelijk om één keer per maand van maandag t/m vrijdag spullen in- en uit te voeren. Let wel, iedere afdeling heeft zijn eigen in- en uitvoer data’s. Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Het is daarom aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Naar boven

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd. Brieven afkomstig van geprivilegieerde personen/instanties dienen conform de Regeling geprivilegieerde post gedetineerden aangeboden te worden

E-mail a prisoner
U kunt gedetineerden in de PI krimpen aan den IJssel ook per e-mail bereiken. Om een e-mail te versturen, heeft u het registratienummer nodig en moet u zich inschrijven op www.emailaprisoner.nl. Het tarief voor het sturen van een bericht (max. 2500 karakters) bedraagt € 0,40. Berichten worden binnen een werkdag in een envelop bij de gedetineerde afgeleverd. Gedetineerden kunnen niet per e-mail antwoorden.

Emailaprisoner.nl is geen onderdeel van DJI. Voor vragen over emailaprisoner.nl kunt u uitsluitend terecht op bovengenoemde website.

Naar boven

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer 56.99.91.234 t.n.v. PI Krimpen aan den IJssel onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.
Voor internationale overschrijvingen gebruikt u de volgende gegevens: IBAN:NL27RBOS0569991234, BIC: RBOSNL2A.

Naar boven

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Naar boven

Rondleidingen

Binnen de PI Krimpen aan den IJssel worden er rondleidingen gegeven. Dit geldt met name voor groepen die vanuit hun werk of opleiding een binding hebben met het gevangeniswezen.
Verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend op bovenstaand adres, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Naar boven