U bent hier:Home Organisatie Locaties Penitentiaire Inrichtingen  PI Ter Apel

PI Ter Apel

De Penitentiaire Inrichting (PI) Ter Apel bestaat uit één locatie.

PI Ter Apel heeft een capaciteit voor 434 gedetineerden en fungeert als VRIS-inrichting. VRIS staat voor vreemdelingen in strafrecht. De personen die in Ter Apel in detentie zitten, hebben een strafbaar feit gepleegd, waarvoor ze door de rechter veroordeeld zijn en verblijven illegaal in Nederland (of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard). In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) worden de vreemdelingen tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van herkomst.

Contactgegevens

Postadres 
PI Ter Apel
Postbus 69
9560 AB  TER APEL
tel. 088 07 42100

Bezoekadres
Ter Apelervenen 10
9561 MC TER APEL

Naar boven

Routebeschrijving

Klik op één van onderstaande links voor een routebeschrijving (met de auto) naar de PI Ter Apel.

Naar boven

Bezoekinformatie

Familie en relaties kunnen zelf geen afspraak maken: dit moet door de gedetineerde worden geregeld. Bezoek is mogelijk op de volgende dagen:

  • Afdeling A0: dinsdag en donderdag van 12.45 tot 13.45 uur.
  • Afdeling A1: maandag en woensdag van 12.45 tot 13.45 uur.
  • Overige afdelingen: maandag t/m donderdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Ambtelijk bezoek is alleen mogelijk na telefonische afspraak, zodat een spreekruimte kan worden gereserveerd.
Afspraken kunnen gemaakt worden op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur via telefoonnummer 088 07 42340.

Naar boven

Kleding en goederen invoeren

Het invoeren van kleding en goederen is zeven dagen per week mogelijk van 08.00 tot 16.30 uur. Om invoer mogelijk te maken moet de betrokken gedetineerde wel een invoerformulier hebben ingevuld. In de huisregels voor gedetineerden is vastgelegd welke goederen (en hoeveel) er ingevoerd mogen worden. Het is daarom aan te raden om de invoer vooraf af te stemmen met de gedetineerde.

Naar boven

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen en – indien bekend – geboortedatum en/of detentienummer) naar het bovenstaande postadres worden gestuurd.

Naar boven

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer (nl30rbos0)56.99.89.434 (Royal Bank of Scotland) ten name van ‘RBS PI 295 Ter Apel’, onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Naar boven

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen uitsluitend worden voldaan via het CJIB (www.cjib.nl). Het CJIB stelt DJI op de hoogte, zodra de boetebetaling is verwerkt.

Naar boven

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken schriftelijk worden ingediend (minimaal vier weken van te voren) op bovenstaand postadres, ter attentie van het Bureau Managementondersteuning. Vermeld bij de aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Naar boven