U bent hier:Home Organisatie Locaties Penitentiaire Inrichtingen PI Zuid‑Oost  Ter Peel

PI Zuid-Oost

Ter Peel

De locatie Ter Peel vormt samen met de locatie Roermond de Penitentiaire Inrichting (PI) Zuid-Oost.

Ter Peel is een inrichting voor vrouwelijke gedetineerden en heeft de volgende regimes:

  • een Beperkt Beveiligde Inrichting (BBI);

  • een Moeder met Kindhuis;

  • een Zeer Beperkt Beveiligde Inrichting (ZBBI);

  • een Huis van Bewaring (HvB);

  • een gevangenis. 

Contactgegevens

Postadres
PI Zuid Oost, Evertsoord
Postbus 6021
5960 AA HORST AAN DE MAAS
Tel. (088) 07 45700
E-mail: bureau.management.ondersteuning.pi.zuid-oost.terpeel@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Patersstraat 4
5977 NM EVERTSOORD

Ambtelijke bezoekafspraken en terugbelverzoeken
Indien u een afspraak wil maken voor een ambtelijk bezoek of een ambtelijk terugbelverzoek heeft voor een gedetineerde kunt u dit verzoek via de e-mail richten aan backoffice.ter.peel@dji.minjus.nl

Naar boven

Bezoekinformatie

Per afdeling zijn er verschillende bezoektijden, verdeeld in regulier bezoek en moeder met kind bezoek.

Naar boven

Contactpersoon Ouder-Kind

Aanspreekpunt voor vragen omtrent gedetineerde ouder-kind en specifieke contactmogelijkheden binnen de inrichting is Heino Verschuuren, tel: 08807 45832, e-mail: h.verschuuren@dji.minjus.nl

Naar boven

Kleding en goederen invoeren

Er mag 1 keer per 4 weken worden ingevoerd. Invoer geschiedt van dinsdag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur. Er mag alleen kleding worden gebracht en geen shag, drank, etenswaren en dergelijke. Invoer en uitvoeren geschieden op dezelfde dag.

Voor de hoeveelheid, het type en het moment van invoer gelden regels. Daarom is het aan te raden de invoer af te stemmen met de gedetineerde.

Naar boven

Gedetineerdenpost

Post bestemd voor gedetineerden kan, onder vermelding van naam (inclusief voornaam/initialen) en registratienummer, naar het bovenstaande bezoekadres worden gestuurd.

E-mail a prisoner
U kunt gedetineerden ook een e-mail sturen.

Naar boven

Geld storten

Geld storten op rekening van een gedetineerde kan op rekeningnummer NL29INGB0705004325 ten name van Min. van Veiligheid en Justitie 271/ PI Ter Peel onder vermelding van voorletters, achternaam en registratienummer van de gedetineerde.

Voor internationale overmakingen gebruikt u BIC code: INGBNL2A en het volgende adres:
ING Bank
Bijlmerplein 888
1102 MG Amsterdam

Geld storten bij de bank
Bij het storten van geld via een geldautomaat bij de bank, dient u het registratienummer van de justitiabele in te geven bij de omschrijving. Is er geen mogelijkheid tot het geven van een omschrijving, dan ontvangt DJI graag een kopie van de bon die wordt uitgegeven na storting. Hierop vermeldt u het registratienummer en naam van de justitiabele.

Deze bon kunt u sturen:
1. In een e-mailbericht naar: ssc@dji.minjus.nl of
2. Per post naar:

Shared Service Center DJI
T.a.v. de Financiële Administratie, Rekening Courant
Postbus 90829
2509 LV Den Haag

Let op: Bij deze manier van storten duurt het langer voordat het geld op de rekening staat.

Naar boven

Boete betalen

Openstaande boetes kunnen worden voldaan via het CJIB. Voor informatie zie onderstaande link.

Boetebetalingen waarbij de justitiabele direct in vrijheid kan worden gesteld
Boetebetalingen moeten vóór 12.00 uur bij de bank binnen zijn om dezelfde dag te worden verwerkt. Indien u een spoedbetaling heeft gedaan, neem dan contact op met het SSC DJI via telefoonnummer: 088 07 54321

Naar boven

Rondleidingen

Rondleidingen zijn niet mogelijk met uitzondering van groepen die vanuit hun werk of opleiding een duidelijke binding hebben met het gevangeniswezen. In dit geval kunnen verzoeken worden ingediend op bovenstaand adres, ter attentie van de afdeling Communicatie. Vermeld bij aanvraag in ieder geval het doel en de grootte van het gezelschap.

Naar boven

Locatiespecifieke informatie

Gebouw en geschiedenis
Het middelpunt van de locatie Ter Peel is een voormalig klooster, gebouwd net na de Tweede Wereldoorlog. Sinds 1976 is dit gebouw in gebruik als Beperkt Beveiligde Inrichting. In eerste instantie voor mannen, sinds eind jaren tachtig als inrichting voor vrouwen. Het is het oudste stukje grond in de Peel dat niet is afgegraven voor de winning van turf.

Bijzonderheden
Onder de naam "Betere Start" wordt opvoedingsondersteuning aangeboden aan (ex) gedetineerde moeders. In het moeder en kindhuis kunnen moeders, in sommige gevallen, hun kinderen tot vier jaar bij zich houden. De kinderen gaan overdag naar een kinderdagverblijf. Verder is er op het terrein een logeerhuis waar kinderen (tot 16 jaar) in het weekend een nachtje bij hun moeder kunnen logeren.

Naar boven