U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur  Directie Bijzondere Voorzieningen

Directie Bijzondere voorzieningen

De Directie Bijzondere voorzieningen (DBV) van DJI heeft specifiek de verantwoordelijkheid voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers. Het is de taak van DBV om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding van de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland. De vreemdelingen verblijven op grond van een bestuursrechtelijke maatregel.

Vreemdelingenketen
De DBV draagt bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het op humane en doeltreffende wijze ten uitvoer leggen van de vreemdelingenbewaring en een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op het vertrek uit Nederland. Het streven is om maximale bewegingsvrijheid te bieden aan de ingeslotenen met inachtneming van de orde en veiligheid. De ingesloten vreemdelingen worden tijdens hun verblijf in de gelegenheid gesteld om materieel en emotioneel zaken te regelen met het oog op hun vertrek uit Nederland.

De DBV maakt deel uit van de vreemdelingenketen in Nederland.