U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur  Landelijke diensten DJI

Landelijke diensten DJI

Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)

Specialiseert zich onder andere in het transport van personen en goederen tussen de verschillende inrichtingen en van en naar instanties als de rechtbank.

Dienst Geestelijke Verzorging (DGV)

Schept, namens de verschillende zendende instanties, voorwaarden voor de inhoud van de geestelijke verzorging, het personeelsbeleid en de personeelsinzet van de geestelijk verzorgers.

Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I)

Heeft een signalerende rol voor de ontwikkeling van het DJI-brede integriteitsbeleid. Zij faciliteert daartoe het DJI management bij de aanpak van personele veiligheidsvraagstukken door antecedenten en schendingen van de integriteit te onderzoeken en daarover te rapporteren en te adviseren.

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Houdt zich bezig met advisering, bemiddeling, toetsing, observatie en opleiding. Het NIFP verzorgt ook contra-expertises en ontwikkelt samen met ketenpartners een dekkend behandelaanbod en de doorstroom, van forensische psychiatrische patiënten, naar (vervolg)voorzieningen.   

Opleidingsinstituut DJI (OI DJI)

Verzorgt door heel Nederland verschillende opleidingen en trainingen voor medewerkers van diverse functiegroepen.

Overige diensten