U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur  Justitiële Jeugdinrichtingen

Justitiële Jeugdinrichtingen

De sector Justitiële Jeugdinrichtingen en de directie Forensische Zorg zijn per 1 oktober 2015 samengevoegd tot de divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen.

De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI hebben als taak bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving door het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen bij jongeren. Ook helpen zij de jongeren bij het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na hun verblijf in de inrichting.

JJI bestaat uit zes inrichtingen voor behandeling van jongeren: een rijksinrichting en vijf particuliere inrichtingen.

De divisie JJI en ook de jeugdinrichtingen zelf werken voor de begeleiding van de jongeren onder meer samen met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Jeugdreclassering.