U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur  Sector Justitiële Jeugdinrichtingen

Sector Justitiële Jeugdinrichtingen

De sector Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI) van DJI heeft als taak bij te dragen aan de veiligheid van de samenleving door het uitvoeren van vrijheidsstraffen en maatregelen bij jongeren. Ook helpt zij de jongeren bij het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan na hun verblijf in de inrichting.  
De sector bestaat uit een sectordirectie op het hoofdkantoor in Den Haag en negen inrichtingen voor behandeling van jongeren, vier rijksinrichtingen en vijf particuliere inrichtingen.

De sector JJI en ook de jeugdinrichtingen zelf werken voor de begeleiding van de jongeren onder meer samen met  de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Jeugdreclassering.