U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur  Hoofdkantoor

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor DJI in Den Haag stuurt de organisatie aan. DJI kent een tweehoofdige directie, met een hoofddirecteur als eindverantwoordelijke.

In Den Haag heeft de hoofddirecteur DJI zijn kantoor en staf. De hoofddirecteur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt daarover verantwoording af aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het bestuursdepartement. Hiermee is hij de verbindende schakel tussen het bestuursdepartement en het agentschap DJI.

De hoofddirectie wordt op het hoofdkantoor ondersteund door de volgende directies:

- Directie Financiën en Bedrijfsvoering en de directie Audit & Concerncontrol;

- Directie Beleid en Bestuursondersteuning (B&B), die wordt gevormd door de afdelingen Beleid, Corporate Communicatie, Juridische Zaken, Bestuursondersteuning en Internationale Aangelegenheden;

- Bureau Veiligheid en Integriteit (bV&I); ontwikkelt en toetst visie op DJI-brede vraagstukken op het gebied van veiligheid en integriteit en voert veiligheids- en integriteitsonderzoeken uit;

- Directie Informatievoorziening (DI), waar beleid en architectuur ten aanzien van (integrale) informatievoorziening wordt vormgegeven en informatiebeveiliging wordt uitgevoerd;

- Directie Personeel-, Organisatie- en Managementontwikkeling (DPMO)

- Directie Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop (DFHI), waaronder onder meer huisvesting, onderhoud, schoonmaak, vervoer, documenthuishouding, kantoorbenodigdheden en systematisering facilitair proces.