U bent hier:Home Organisatie Organisatiestructuur  Hoofdkantoor

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor DJI in Den Haag stuurt de organisatie aan. DJI kent een tweehoofdige directie, met een hoofddirecteur als eindverantwoordelijke.
In Den Haag heeft de hoofddirecteur DJI zijn kantoor en staf. De hoofddirecteur is verantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt daarover verantwoording af aan de directeur-generaal Jeugd en Sanctietoepassing van het bestuursdepartement. Hiermee is hij de verbindende schakel tussen het bestuursdepartement en het agentschap DJI.

De hoofddirectie wordt op het hoofdkantoor ondersteund door de volgende afdelingen:
- Directie Finance & Control (DF&C); hieronder vallen de afdelingen Business Control, Financial Accounting en Audit & AO;
- Directie Bestuursondersteuning (DBO), die wordt gevormd door de afdelingen Analyse, Strategie en Kennis (onder meer verantwoordelijk voor wetenschappelijk onderzoek), Corporate Communicatie, Juridische Zaken, Procesondersteuning, Internationale Aangelegenheden, Verlofunit, Gezondheidszorg en Bedrijfsbureau Landelijke Diensten;
- Bureau Veiligheid en Integriteit (BV&I), waaronder ook Informatiebeveliging valt.
- Directie Informatievoorziening (DI), waar beleid en architectuur ten aanzien van (integrale) informatievoorziening wordt vormgegeven;
- Directie Personeel-, Organisatie- en Managementontwikkeling (DPMO)
- Directie Facilitaire Zaken, Huisvesting en Inkoop (DFHI), waaronder onder meer huisvesting, onderhoud, schoonmaak, vervoer,. Documenthuishouding, kantoorbenodigdheden en systematisering facilitair proces.
- Competence Centre Project- en Programmamanagement (CCPP), dat uiteindelijk zal functioneren als een uitzendorganisatie voor de lijn van DJI.