DJI - De Hunnerberg

De Hunnerberg in Nijmegen is een van de drie locaties van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). De Hunnerberg is een eigentijdse jeugdinrichting met plaats voor 72 jongeren tussen 12 en 24 jaar. Dit is de enige locatie waar ook meisjes verblijven.

Doelgroep

In De Hunnerberg zitten jongens en meisjes die om strafrechtelijke redenen zijn opgenomen in het kader van preventieve hechtenis, nachtdetentie, jeugddetentie of een zogenaamde PIJ-maatregel: Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen.

Contactgegevens

Postadres
RJJI De Hunnerberg
Postbus 1188
6501 BD NIJMEGEN
Tel. (088) 07 41 600 (hoofdnummer)
E-mail: inforjji@dji.minjus.nl

Bezoekadres
Berg en Dalseweg 287
6522 CH NIJMEGEN