Coronavirus

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. DJI is weer gestart met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de justitiële inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit gecontroleerd. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Gevolgen voor bezoekers

Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. De 1,5 meter blijft gehandhaafd. Bezoek vindt daarom op de meeste locaties achter plexiglas plaats en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Moet u een mondkapje dragen tijdens het bezoek?

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat zij verplicht een mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit.

De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te wijken omwille van de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting.

Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Bezoekmogelijkheden

Bezoek blijft achter plexiglas plaatsvinden, tot het dringende overheidsadvies 1,5 meter afstand te bewaren, wordt opgeheven. In de bezoekzaal kan tijdens gesprekken geen 1,5 meter afstand gehouden worden en een plexiglas scherm voorkomt de overdracht van het coronavirus. Een kort knuffelmoment bij het begin en einde van het bezoek mag, als daarbij een mondkapje wordt gedragen en de situatie in het gebouw dat toelaat. In justitiële inrichtingen waar de aanwezigheid van plexiglas een kort knuffelmoment verhindert, is dat knuffelmoment dus nog niet mogelijk.

Justitiabelen mogen het aantal bezoekers ontvangen dat volgens de huisregels van de justitiële inrichting is toegestaan. De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële inrichting verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Kijk voor de geldende bezoekregels op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Kinderen op bezoek

Kinderen zijn welkom in onze justitiële inrichtingen. Voor kinderen tot 13 jaar geldt dat de directeur van de justitiële inrichting een maximum aantal kinderen per bezoekmoment kan bepalen.

Bezoek zonder toezicht (indien van toepassing geldt dit ook in justitiële inrichtingen die vallen onder de forensische zorg en justitiële jeugdinrichtingen)

Justitiabelen die daarvoor in aanmerking komen, mogen bezoek zonder toezicht ontvangen. De justitiabele hoeft na het bezoek niet in quarantaine en wordt op dag 3 getest met de antigeensneltest. 

Voor alle bezoekers geldt dat de gezondheidscheck negatief moet zijn. Daarnaast moeten bezoekers een coronatoegangsbewijs bij zich hebben: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag van een antigeensneltest (24 uur geldig) of een PCR-test (48 uur geldig). De bezoeker kan dit coronatoegangsbewijs door de justitiële inrichting laten scannen via de QR-code in de CoronaCheckapp of een papieren bewijs tonen. Kan de bezoeker geen coronatoegangsbewijs laten zien, dan gaat het bezoek zonder toezicht niet door.

Let op: het scannen van de QR-code in de CoronaCheckapp is helaas niet in alle justitiële inrichtingen mogelijk. Wilt u een justitiële inrichting bezoeken? Kijkt u dan eerst op de internetpagina van de justitiële inrichting. Als scannen niet kan, heeft u een papieren coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de inrichting.

Bezoek in de familiekamer

Justitiabelen mogen bezoek ontvangen in de familiekamer. De justitiabele hoeft na het bezoek niet in quarantaine en wordt op dag 3 getest met de antigeensneltest.

Voor alle bezoekers geldt dat de gezondheidscheck negatief moet zijn. Daarnaast moeten bezoekers van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs bij zich hebben: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of een negatieve testuitslag van een antigeensneltest (24 uur geldig) of een PCR-test (48 uur geldig). De bezoeker kan dit coronatoegangsbewijs door de justitiële inrichting laten scannen via de QR-code in de CoronaCheckapp of een papieren bewijs tonen. Kan de bezoeker van 13 jaar en ouder geen coronatoegangsbewijs laten zien, dan gaat het bezoek in de familiekamer niet door.

Let op: het scannen van de QR-code in de CoronaCheckapp is helaas niet in alle justitiële inrichtingen mogelijk. Wilt u een justitiële inrichting bezoeken? Kijkt u dan eerst op de internetpagina van de justitiële inrichting. Als scannen niet kan, heeft u een papieren coronatoegangsbewijs nodig om toegang te krijgen tot de inrichting.

Ketenpartners

Bezoek van ketenpartners (bijvoorbeeld van politie, reclassering, gemeente) is toegestaan, mits de directeur van een justitiële inrichting dit veilig en verantwoord acht én als 1,5 meter afstand in acht kan worden genomen.

Ambtelijk bezoek

Gesprekken die in het kader van de rechtsgang in een justitiële inrichting moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld gesprekken met een advocaat, mogen in de justitiële inrichting plaatsvinden. Als zij dat zelf willen, kan aan advocaten en aan gedragsdeskundigen die in de inrichting moeten zijn voor Pro Justitia rapportages, fysiek toegang worden verleend. Daarnaast krijgen inspecties altijd toegang. Verder kan de vestigingsdirecteur van een justitiële inrichting zittingen van de RSJ en van de commissie van toezicht fysiek doorgang laten vinden. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de justitiële inrichting en alleen als het verantwoord en binnen de RIVM-richtlijnen kan plaatsvinden.

Wilt u als advocaat uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor vooraf een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van de justitiële inrichtingen op onze website. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een afspraak met uw cliënt wilt plannen.

Vragen en antwoorden over de maatregelen tegen het coronavirus