Coronavirus

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. DJI is weer gestart met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de justitiële inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit gecontroleerd. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Gevolgen voor bezoekers

Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. Dus er wordt 1,5 meter afstand gehouden, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Moet u een mondkapje dragen tijdens het bezoek?

DJI sluit voor een aantal situaties aan bij het landelijke dringend advies voor het dragen van niet-medische mondkapjes in publieke binnenruimtes (ook al zijn justitiële inrichtingen formeel geen publieke ruimte). Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat hun dringend wordt geadviseerd bij het bezoek aan een justitiële inrichting een niet-medisch mondkapje te dragen bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit.

Mondkapje is soms verplicht

Aanvullend op bovenstaand dringend advies kan een directeur van een justitiële inrichting bepalen dat het dragen van een mondkapje op de locatie verplicht is. De gebouwen van onze justitiële inrichtingen zijn namelijk niet allemaal hetzelfde; soms zijn de gangen te smal om bij het passeren 1,5 meter afstand te kunnen houden of zijn ruimtes te klein om daar veel mensen tegelijk aanwezig te laten zijn. Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Bezoekmogelijkheden

Volwassen justitiabelen

Met ingang van 21 december 2020 mogen volwassen justitiabelen maximaal 2 bezoekers per keer ontvangen. Hiervoor geldt dat de bezoekmogelijkheden per justitiële inrichting kunnen verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Kijk voor de geldende bezoekregels op de locatiepagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Jeugdige justitiabelen

Met ingang van 21 december 2020 geldt dat er maximaal 2 bezoekers per jongere in een justitiële jeugdinrichting op bezoek mogen komen. Kijk voor de geldende bezoekregels op de locatiepagina van de justitiële jeugdinrichting die u wilt bezoeken.

Kinderen op bezoek

Kinderen zijn welkom in onze justitiële inrichtingen. Voor kinderen tot 13 jaar geldt geen maximum aantal tijdens het bezoek. Voor kinderen van 13 jaar en ouder geldt dat er maximaal één kind met een volwassen begeleider op bezoek kan komen, omdat er maximaal 2 bezoekers per justitiabele op bezoek mogen komen. Per justitiële inrichting kan het bezoek anders georganiseerd zijn.

Ketenpartners

Bezoek van ketenpartners, zoals reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, vindt digitaal plaats, via beeldbellen. De directeur van een justitiële inrichting kan besluiten of fysiek bezoek van ketenpartners noodzakelijk en mogelijk is.

Ambtelijk bezoek

Gesprekken die in het kader van de rechtsgang in een justitiële inrichting moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld gesprekken met een advocaat, mogen wel in de justitiële inrichting plaatsvinden. Als zij dat zelf willen, kan aan advocaten en aan gedragsdeskundigen die in de inrichting moeten zijn voor Pro Justitia rapportages, fysiek toegang worden verleend. Daarnaast krijgen inspecties altijd toegang. Verder kan de vestigingsdirecteur van een justitiële inrichting zittingen van de RSJ en van de commissie van toezicht fysiek doorgang laten vinden als het niet mogelijk is deze zittingen digitaal te doen. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de justitiële inrichting en alleen als het verantwoord en binnen de RIVM-richtlijnen kan plaatsvinden.

Wilt u als advocaat uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor vooraf een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van de justitiële inrichtingen op onze website. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een afspraak met uw cliënt wilt plannen.

Vragen en antwoorden over de maatregelen tegen het coronavirus