Coronavirus

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) treft maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Die maatregelen hebben als doel het aantal contacten en daarmee het risico op besmetting maximaal te beperken. Een besmetting in een justitiële inrichting van DJI heeft grote gevolgen voor personeel en justitiabelen. DJI is weer gestart met bezoek en verlof. Voor de veiligheid van medewerkers en justitiabelen en om het risico op besmettingen in de justitiële inrichtingen zo klein mogelijk te houden, gebeurt dit gecontroleerd. Ook blijven de adviezen van het RIVM leidend.

Gevolgen voor bezoekers

Op dit moment is bezoek voor justitiabelen in alle justitiële inrichtingen van DJI toegestaan. In al onze inrichtingen gelden de RIVM-richtlijnen. Dus er wordt 1,5 meter afstand gehouden, bezoek vindt op de meeste locaties plaats achter plexiglas en bij binnenkomst is er een gezondheidscheck.

Moet u een mondkapje dragen tijdens het bezoek?

Het dragen van een niet-medisch mondkapje is in alle justitiële inrichtingen verplicht op plekken waar 1,5 meter afstand houden niet mogelijk is. Voor bezoekers van 13 jaar en ouder betekent dit dat zij verplicht een mondkapje moeten dragen tijdens het bezoek aan een justitiële inrichting bij de toegangscontrole en tijdens de route naar en van de bezoekersruimte. In de bezoekersruimte mag het mondkapje af als de bezoeker zit.

De directeur van een justitiële inrichting is altijd bevoegd hiervan af te wijken omwille van de veiligheid of gezondheid van de mensen in de inrichting.

Kijk voor specifieke bezoekinformatie op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Bezoekmogelijkheden

Volwassen justitiabelen
Met ingang van 28 april 2021 mogen volwassen justitiabelen maximaal 2 bezoekers per keer ontvangen, kinderen jonger dan 13 jaar uitgezonderd. De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële inrichting verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Kijk voor de geldende bezoekregels op de pagina van de justitiële inrichting die u wilt bezoeken.

Jeugdige justitiabelen

Met ingang van 28 april 2021 geldt dat er maximaal 2 bezoekers per jongere in een justitiële jeugdinrichting op bezoek mag komen. De bezoekmogelijkheden kunnen per justitiële jeugdinrichting verschillen, afhankelijk van de situatie in het gebouw. Kijk voor de geldende bezoekregels op de pagina van de justitiële jeugdinrichting die u wilt bezoeken.

Kinderen op bezoek

Kinderen zijn welkom in onze justitiële inrichtingen. Voor kinderen tot 13 jaar geldt dat de directeur van de justitiële inrichting een maximum aantal kinderen per bezoekmoment kan bepalen.

Ketenpartners

Bezoek van ketenpartners, zoals reclassering, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, vindt digitaal plaats, via beeldbellen. De directeur van een justitiële inrichting kan besluiten of fysiek bezoek van ketenpartners noodzakelijk en mogelijk is.

Ambtelijk bezoek

Gesprekken die in het kader van de rechtsgang in een justitiële inrichting moeten worden gevoerd, bijvoorbeeld gesprekken met een advocaat, mogen wel in de justitiële inrichting plaatsvinden. Als zij dat zelf willen, kan aan advocaten en aan gedragsdeskundigen die in de inrichting moeten zijn voor Pro Justitia rapportages, fysiek toegang worden verleend. Daarnaast krijgen inspecties altijd toegang. Verder kan de vestigingsdirecteur van een justitiële inrichting zittingen van de RSJ en van de commissie van toezicht fysiek doorgang laten vinden als het niet mogelijk is deze zittingen digitaal te doen. Dit is ter beoordeling aan de directeur van de justitiële inrichting en alleen als het verantwoord en binnen de RIVM-richtlijnen kan plaatsvinden.

Wilt u als advocaat uw cliënt in de justitiële inrichting ontmoeten, dan moet u hiervoor vooraf een afspraak maken. U kunt bellen met het algemene nummer van de justitiële inrichting waar uw cliënt verblijft. U vindt de telefoonnummers van de justitiële inrichtingen op onze website. Geeft u dan aan dat u advocaat bent en een afspraak met uw cliënt wilt plannen.

Vragen en antwoorden over de maatregelen tegen het coronavirus