Bart van Els plaatsvervangend divisiedirecteur Forzo en JJI

Bart van Els is met ingang van 5 december 2020 benoemd tot plaatsvervangend divisiedirecteur Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Bart van Els

Vanaf april 2020 tot december heeft Bart van Els deze functie op ad interimbasis mogen waarnemen. Hij was eerder vestigingsdirecteur van het detentiecentrum Rotterdam en werkte de afgelopen vier jaar als algemeen directeur van de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI).