Gedetineerden stemmen ook bij Tweede Kamerverkiezing

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing op 22 november 2023 krijgen we regelmatig de vraag of gedetineerden ook mogen stemmen als zij in de gevangenis zitten. Dat mag! Alle mensen die in een justitiële inrichting zitten en de stemgerechtigde leeftijd van 18 jaar hebben en niet zijn uitgesloten van het kiesrecht, mogen stemmen bij verkiezingen.

Verkiezingen Tweede Kamer voor gedetineerden
Beeld: ©DJI

Hoe gaat dat stemmen in zijn werk?

Het verschilt per justitiële inrichting hoe gedetineerden kunnen stemmen; de directeur van de inrichting bepaalt dat. Er zijn inrichtingen die een stemlokaal organiseren of een stembus langs laten komen op het terrein.

Het kan ook zijn dat gedetineerden alleen kunnen stemmen door het afgeven van een machtiging aan iemand in dezelfde gemeente.

Stemmen tijdens verlof

Er zijn gedetineerden die recht hebben op verlof. Zij kunnen tijdens het verlof naar een openbaar stembureau om te stemmen.

Uitzondering

Als iemand is veroordeeld tot een vrijheidsstraf van ten minste een jaar én is ontzet uit het kiesrecht, verliest hij het recht op passief en actief kiesrecht. Stemmen is dan niet mogelijk. De rechter kan deze sanctie opgeleggen op grond van artikel 28 Wetboek van strafrecht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over hoe gedetineerden kunnen stemmen? Kijkt u dan op onze internetpagina over dit onderwerp.