Jongere ontbijt met begeleider

Nieuwsbrief VOM - maart 2021

Een nieuw jaar, een nieuw jasje voor deze VOM-nieuwsbrief. De inhoud verandert niet: we houden u op de hoogte van de stappen die we gezamenlijk zetten op weg naar een nieuw justitieel jeugdstelsel. Zoals over de Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd en de pilots rondom de omvorming van JJI's naar Forensisch Centra Jeugd. En allerlei andere ontwikkelingen die bijdragen aan een betere aanpak van jongeren in detentie.

Programma VOM in anderhalve minuut

Bekijk de animatie over wat het programma VOM inhoudt.

Animatie VOM

Met elkaar in gesprek blijven voor een goed plaatsingsproces KVJJ

In het plaatsingsproces KVJJ weten de betrokken partners elkaar steeds beter te vinden. Maar er is ook ruimte voor verbetering, vertelt Jiske Wallace-Lems (projectleider KVJJ-programma VOM).

Lees meer over de evaluatie van het plaatsingsproces KVJJ.

Vrouwen in overleg

Even voorstellen: KVJJ Den Haag en KVJJ Rotterdam

Vanaf 1 juli 2021 starten in Rotterdam en Den Haag Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd. Projectleider Bert Koetze (KVJJ Den Haag) en Hieke Visser (KVJJ Rotterdam ) vertellen over de voorbereidingen van de nieuwe KVJJ's.

Beeld KVJJ

Kort nieuws

Nieuwe website DJI

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft een vernieuwde website. Op de pagina's van het programma VOM vindt u alle actuele informatie over de toekomst justitiële jeugd.

KVJJ Noord van start

Vanaf 4 januari 2021 kunnen justitiële jongeren worden geplaatst in de KVJJ Noord. Bekijk de digitale opening en rondleiding in de kleinschalige voorziening in Groningen.

Herbezinning onderwijs JJI's

Nog te veel jongeren ontvangen niet het aanbod van onderwijs dat ze zouden moeten krijgen als ze in een justitiële jeugdinrichting of jeugdhulpinstelling verblijven. Terwijl dit voor de toekomst van deze jongeren essentieel is.

Dat komt door de manier waarop de stelsels van jeugdhulp, justitie en onderwijs op elkaar aansluiten. Een stappenplan residentieel onderwijs moet daarin verandering brengen. De ministeries van OCW, VWS en JenV werken daar het komende jaar aan, samen met de jeugd- en onderwijssector en betrokken inspecties. 

Minister Slob schreef in een brief aan de Tweede Kamer over deze herbezinning op residentieel onderwijs en bood daarbij het adviesrapport Onderwijs bij Kleinschalige Voorzieningen aan.

‘We zien allemaal dezelfde uitdagingen in het huidige justitiële jeugdstelsel. En gelukkig ook dezelfde kansen.’

Meer tijd en aandacht, zelf keuzes kunnen maken en meer verbinding tussen ‘binnen en buiten’. Dat antwoorden jongeren, professionals en ketenpartners op de vraag waar zij tegenaan lopen in het huidige justitiële jeugdstelsel. Lees hoe het innovatieteam werkt aan toekomstbestendige voorstellen voor meer maatwerk in behandeling, beveiliging en nazorg.

Jongeren maken eigen keuzen

Mijlpalen programma VOM

In het mijlpalenoverzicht VOM ziet u de mijlpalen op weg naar 2024. In dat jaar is het nieuwe justitiële jeugdstelsel gereed. De mijlpalen omvatten de 4 VOM-projecten Forensische Centra Jeugd (FCJ), Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ), Beleidsontwikkeling en Transitie.

Lees meer over het Programma VOM en de 4 projecten.

Overzicht mijlpalen programma Vrijheidsbeneming op Maat (VOM)

Contact en colofon

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij of geinteresseerd ben in het programma VOM. Heeft u vragen of suggesties voor onderwerpen? Neem contact op met het programma VOM.

Disclaimer

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Programma Vrijheidsbeneming Op Maat, Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Overname van (delen van) artikelen kan alleen met toestemming van het programma VOM.

Redactie

Naseema Babar, Martine den Brinker, Mieke van Meer, Susanne Schippers