Verpleegkundig forensisch therapeutisch werker: afwisseling ten top

Verhalen uit de praktijk

Intakegesprekken om de geestelijke en lichamelijke toestand van een nieuwe gedetineerde patiënt te bepalen. Gedetineerden begeleiden tijdens hun dagprogramma. Verpleegkundige handelingen verrichten. De werkdagen van verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker Jaap bij het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) in Vught vliegen voorbij. “De afwisseling in mijn werk is super. Daarnaast merk ik dat ik veel voor iemand kan betekenen in korte tijd. Daar doe ik het voor, elke dag weer.”

Jaap
Beeld: ©DJI

Gedetineerden met psychische problemen of psychiatrische stoornissen krijgen in een PPC de zorg en behandeling die ze nodig hebben. In Nederland zijn er vier PPC’s: Den Haag, Vught, Zaanstad en Zwolle. Jaap werkt in Vught op een afdeling waar twaalf patiënten verblijven. “Met behulp van medicatie, observatie, ondersteunende gesprekken en het aanbrengen van structuur zorgen we dat deze patiënten stabiliseren. Het is een kwetsbare doelgroep. Maar als iemand doorstroomt naar een andere afdeling of het PPC verlaat, zie ik een groot verschil met hoe deze persoon binnenkwam. Het is bijzonder om daaraan bij te dragen.”

Verpleegkundige dienst

Voor Jaap omvat zijn functie nog meer dan het begeleiden van een vaste groep patiënten. Zo draait hij regelmatig verpleegkundige diensten, waarbij hij zijn medische expertise inzet voor meerdere afdelingen binnen het PPC en nauw samenwerkt met verschillende disciplines. “Deze diensten zien er altijd anders uit. Het ene moment dien ik bij een dwangprocedure de medicatie toe aan de patiënt. Het andere moment word ik erbij geroepen als een gedetineerde acute medische klachten heeft. Ik maak een eerste inschatting en beslis over het vervolg, bijvoorbeeld of we een huisarts moeten raadplegen. De zelfstandigheid die ik krijg om deze situaties in goede banen te leiden, vind ik erg fijn."

Klinische blik

Jaap merkt dat zijn verpleegkundige vaardigheden op veel momenten van pas komen. “Zo kan ik mijn collega’s altijd voorlichten over medische zaken. En door met een klinische blik naar de patiënten op een afdeling te kijken, neem ik medische zaken snel waar en leg ik verbanden. Hierdoor kunnen mensen nóg sneller geholpen worden. We bieden binnen het PPC het complete zorgplaatje aan. Daar ben ik echt trots op.”

Draai gevonden bij Dienst Justitiële Inrichtingen

Ruim drie jaar werkt Jaap nu voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). “De sfeer binnen de organisatie is goed, je kunt bij iedereen terecht voor advies. Daarnaast is er binnen DJI veel aandacht voor het up-to-date houden van ieders medische kennis en kunde. Zo kunnen we e-learningprogramma’s volgen of interessante symposia bijwonen. En als je zelf een goed idee hebt, staat de organisatie hier altijd voor open. Ik heb geen moment spijt gehad van mijn overstap van de ggz naar DJI. Het mooie is dat er hier zóveel mogelijkheden zijn om jezelf verder te ontwikkelen. Als ik wil doorgroeien naar een andere functie of wil switchen naar een andere afdeling binnen het PPC, dan is dat altijd mogelijk.”

Vacature!

Wil jij van betekenis zijn in één van de penitentiair psychiatrische centra? Bekijk hier onze vacature voor verpleegkundig forensisch therapeutisch werker!

Wil jij meer weten over het werken als verpleegkundig ZBIW'er?

Ga naar de pagina Verpleegkundig ZBIW'er.