Een stagiaire is minstens zo belangrijk binnen de RJJI

Verhalen uit de praktijk

Anouk is stagiaire kwaliteit en beleid bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI) en studeert Integrale Veiligheidskunde aan de Hogeschool Utrecht. Hier is onlangs een nieuw afstudeertraject geïntroduceerd, waardoor Anouk maar liefst een volledig jaar stage mag lopen bij de RJJI. Ze koos er heel bewust voor om hier te solliciteren en vertelt graag waarom.

Stagiaire RJJI
Beeld: ©DJI

Vertel, waarom wilde je stage lopen bij een jeugdinrichting?

"Mijn moeder heeft altijd bij de politie gewerkt en hier heb ik veel van meegekregen. Nu ben ik ontzettend nieuwsgierig naar de achtergrond van een daad en het vervolg van het proces van mensen die in aanraking komen met de politie en justitie. Ik kwam toen al snel uit bij de RJJI. Aan het begin van mijn studie deed ik al een poging om hier stage te kunnen lopen. Helaas had ik toen voor de RJJI te weinig uren die ik kon besteden aan mijn stageopdracht. Gelukkig ben ik nu verder in mijn studie én was er met dit afstudeertraject wel een mogelijkheid om uiteindelijk toch nog bij de RJJI aan de slag te kunnen."

En wat is jouw stageopdracht?

"Ik ben stagiaire kwaliteit en beleid waarbij ik analyses uitvoer en advies uitbreng om diverse situaties omtrent veiligheidsvraagstukken te optimaliseren. Samen met mijn stagebegeleider heb ik gekeken waar op dit moment de meeste behoefte ligt binnen de organisatie. Al snel kwamen we uit bij het incidentenmanagement, bijvoorbeeld incidentregistraties, analyses van incidenten en opvolgingen van incidenten. Alles wat er binnen de inrichtingen gebeurt moet geregistreerd worden. Met die registraties worden analyses uitgevoerd en op die analyses worden vervolgens weer adviezen geschreven.”

Waar moet ik dan aan denken?

“Dat kan heel breed zijn. Hierbij kun je denken aan een vechtpartij op de groep, een jongere die zijn knie verdraaid tijdens een potje voetbal, het weigeren van het dagprogramma of het te laat terugkomen van verlof. Mijn taak is om ervoor te zorgen dat er in de toekomst iets met deze incidenten gebeurt om te kunnen voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Ieder incident is er natuurlijk één te veel. Aan de hand van mijn kerntaken probeer ik dit op beleids- en kwaliteitsniveau te realiseren. Die kerntaken bestaan uit agenderen, analyseren, ontwerpen, implementeren en evalueren. Deze vijf kerntaken probeer ik ook altijd aan elkaar te koppelen om echt iets bij te kunnen dragen aan de organisatie op dit vlak.”
 

Stagiaire RJJI2
Beeld: ©DJI

Klinkt als een drukke stageopdracht…

“Dat is het ook. Naast mijn afstudeerstage en de losse opdrachten die ik daarvoor moet uitvoeren, loop ik ook mee in de organisatie. Dat zijn verschillende projecten die een aantal weken of maanden kunnen duren. Elke week maak ik voor mezelf een duidelijk planning met wat er allemaal moet gebeuren. De ene keer ben ik bezig met een analyse van geweldsincidenten en de andere keer bekijk ik de incidentregistraties en zet ik daar een vervolgactie op uit.”

Het lijkt wel alsof je een volwaardige RJJI medewerker bent?

"Zo voelt het voor mij ook echt. Je moet als stagiaire zeker wel een bepaald niveau van zelfstandigheid hebben, maar dat vind ik juist heel prettig. Door die werkwijze ben ik ook echt wel gegroeid tijdens mijn stageperiode. Mijn collega’s hebben mijn stage zo leuk en interessant gemaakt. Hun openheid, behulpzaamheid en vrijheid hebben mij energie gegeven en enorm enthousiast gemaakt over de RJJI. Officieel loop ik nog twee maanden stage, maar voor mij is mijn stageperiode al geslaagd. Ik ben erachter gekomen dat dit de organisatie is waar ik na mijn stage ook graag aan verbonden wil blijven. Kortom, ik ben helemaal ingeburgerd binnen de RJJI.”