“Het is mooi om te zien hoe gedreven en leergierig mijn team is”

Verhalen uit de praktijk

In de elf jaar dat Lotte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen werkt, heeft ze heel wat functies en gevangenisregimes gezien. Nu is ze afdelingshoofd in de penitentiaire inrichting Zwolle. Een unieke baan, want hier stuurt ze de enige afdeling voor vrouwelijke terroristen in Nederland aan. “Deze afdeling bestaat nog niet zo lang, dus het is echt pionieren. Dat doe ik samen met een team dat ontzettend gemotiveerd is en graag wordt uitgedaagd.”

Lotte
Beeld: ©DJI

Volop netwerken

“De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het uitvoerende werk”, vertelt Lotte. “Sinds 2018 ben ik afdelingshoofd bij de penitentiaire inrichting Zwolle. Meedenken met de primaire processen, maar ook met het grotere geheel zoals bedrijfsvoering: die interessante combinatie vond ik in deze functie.” Bij de terroristenafdeling vond Lotte een extra uitdaging. “Hier fungeer ik ook als netwerker naar de buitenwereld. De Dienst Terugkeer en Vertrek, de reclassering, de gemeente van herkomst en Jeugdzorg: met al die partners werk ik samen om het resocialisatie- of detentietraject van de vrouwen binnen onze afdeling in te richten. Bijvoorbeeld tijdens het Multidisciplinair Afstemmingsoverleg Resocialisatie. Een groot verschil met een reguliere afdeling. Er is veel belangstelling vanuit de buitenwereld voor deze doelgroep. Dat maakt mijn werk naast ontzettend veelzijdig ook politiek gevoelig.”

Kleine successen vieren

De penitentiaire inrichting Zwolle huisvest een van de drie terroristenafdelingen in Nederland. Hier verblijven vrouwen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf. “Voordat ik op deze afdeling begon, vond ik het lastig in te schatten wat deze doelgroep met zich meebracht. Mijn verantwoordelijkheden liggen bij personele aangelegenheden én bij de inhoud van het werk. Daarbij verdiep ik me in onderwerpen als radicalisering, doelgroepspecifieke resocialisatie en de specifieke dynamiek die het werken met deze vrouwen met zich meebrengt. Samen met het team en partners binnen en buiten de detentieketen proberen we radicalisering te verminderen en werken we toe naar een goede terugkeer in de maatschappij. Daarbij richten we ons onder andere op beschermende factoren zoals de kinderen, een opleiding, inkomen en huisvesting na detentie. Het leven buiten de muren zal voor deze vrouwen niet altijd makkelijk zijn. Wat kan wél en wat zijn hiervoor de mogelijkheden? Daar richten we ons op. De kleine succesjes vieren: daar doe ik het voor.”

Met elkaar pionieren

Wat Lotte ook aanspreekt op deze afdeling: het ontzettend gemotiveerde team. “Het team is heel gedreven om de vrouwen zo goed mogelijk te begeleiden. Een pas opgerichte afdeling met een specifieke doelgroep betekent veel nieuwe uitdagingen en ervaringen. Er is een sterke groepsdynamiek aanwezig bij de vrouwen, en het vraagt wat van de medewerkers om daar goed mee om te gaan. En nóg meer dan op andere afdelingen te observeren en monitoren. Het is inspirerend om te zien hoe graag collega’s willen leren en pionieren. Als afdelingshoofd faciliteer ik ze daarin. Dat doe ik door waardering uit te spreken, grenzen te bewaken en inhoudelijk mee te denken. Zo volgen medewerkers verdiepende cursussen en scholing voor meer handvatten bij het omgaan met radicalisering. Ook werken we nauw samen met de andere terroristenafdelingen in Vught en Rotterdam. Zo bouwen we met elkaar aan een succesvolle afdeling.”

De carrièreladder beklimmen

Stagiair op een leefafdeling, penitentiair inrichtingswerker, casemanager en plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie: Lotte heeft de afgelopen jaren een mooi carrièrepad bewandeld. “Ik startte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen tijdens mijn opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Tussendoor heb ik wel eens flexwerk gedaan in de jeugd- en gehandicaptenzorg, maar ik ben steeds bij Justitie gebleven. Door de goede doorgroeimogelijkheden heb ik veel onderdelen binnen de organisatie kunnen én mogen zien. In mijn huidige job als afdelingshoofd neem ik anderen graag mee, om ze te blijven inspireren over wat er allemaal mogelijk is in deze bijzondere werkomgeving.”

Vacature!

Bekijk hier de vacature voor afdelingshoofd in de penitentiaire inrichting Zwolle en wie weet word jij de nieuwe collega van Lotte.