WOTS infoblad voor Nederlandse gevangenen in buitenland (Brazilië)

Nederland heeft met Brazilië een verdrag gesloten dat het mogelijk maakt dat u naar Nederland wordt overgebracht om in Nederland de rest van de straf uit te zitten die u in Brazilië is opgelegd. De wet die dit mogelijk maakt is de Wet overdracht en tenuitvoerlegging strafvonnissen (WOTS). Dit informatieblad gaat over dat verdrag en de WOTS.