Infographic Vreemdelingenbewaring 2021

Vreemdelingenbewaring wordt ingezet om vreemdelingen die Nederland moeten verlaten, en dat niet zelfstandig doen, gedwongen te kunnen laten terugkeren. Onze overheid ziet deze maatregel wel als een ‘ultimum remedium’: het is een laatste middel dat ervoor zorgt dat de vreemdeling  beschikbaar blij voor terugkeer naar het land van herkomst. Het is de taak van DJI om vreemdelingen in de detentiecentra zo goed mogelijk te verzorgen, te ondersteunen bij voorbereiding op de terugkeer en hen beschikbaar te houden voor vertrek uit Nederland.