Capaciteit- en bezettingscijfers

Vanaf november 2016 worden de capaciteit- en bezettingscijfers per (DJI-)inrichting gepubliceerd. Met het regelmatig publiceren van de cijfers wordt een beeld gegeven van de gemiddelde capaciteit en de bezetting binnen onze inrichtingen.

Toelichting grafieken

Onderstaande grafieken tonen het gemiddeld aantal bezette, leegstaande en buiten gebruik gestelde plaatsen van de inrichting of locatie(s) per vier maanden. De capaciteit die wordt aangemerkt als 'leeg, direct inzetbaar' betreft plaatsen waarop justitiabelen geplaatst kunnen worden maar die op dat moment niet bezet zijn.

De capaciteit die wordt aangemerkt als 'buiten gebruik' betreft plaatsen die niet beschikbaar zijn om justitiabelen op te plaatsen omdat ze buiten gebruik zijn gesteld in verband met onderhoud/herstel, vanwege personele redenen en/of omdat de capaciteit is aangemerkt als reservecapaciteit.