Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen

Om een menswaardig en stimulerend leefklimaat in penitentiaire inrichtingen te bewerkstelligen en te behouden is meer kennis over en inzicht in het leefklimaat nodig. Hoewel DJI de afgelopen jaren het leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen reeds monitorde met de zogenaamde Gedetineerdensurvey, wil DJI een nieuw meetinstrument ontwikkeld hebben dat voldoet aan de huidige wetenschappelijke inzichten binnen de leefklimaatliteratuur. Om deze reden heeft DJI opdracht gegeven tot twee onderzoeken.

Allereerst hebben Boone, Althoff en Koenraadt(2016) een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de aspecten van het leefklimaat in justitiële inrichtingen. Ten tweede heeft DJI opdracht gegeven voor een onderzoek, waarin een nieuw instrument is ontwikkeld en getest voor het meten van het leefklimaat in penitentiaire inrichtingen. Met de Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire inrichtingen heeft DJI een meetinstrument in handen waarmee het leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen vanuit het perspectief van de gedetineerden adequaat gemeten en gemonitord kan worden, en daarmee het leefklimaat (verder) bevorderd kan worden. De Leefklimaatsurvey is begin 2017 afgenomen.