Gedetineerd in Nederland 2015

Met behulp van de Gedetineerdensurvey wordt de beleving van het verblijf in de inrichtingen in beeld gebracht. In de survey is gewerkt met vragenlijsten waarin diverse onderwerpen aan de orde zijn gekomen, bezien vanuit de beleving van de gedetineerde. De resultaten worden besproken langs drie hoofdthema’s. De hoofdthema’s: Orde & veiligheid, Humaniteit en Re-integratie. Daarnaast is de gedetineerden om een algemeen oordeel over de inrichting gevraagd. Deze hoofdthema’s zijn in deze analyse afgezet tegen een aantal achtergrondkenmerken: Regimes, Bouwmodellen, MPC/EPC, Leeftijdscategorieën, First offenders/recidivisten. Per achtergrondkenmerk worden de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde weergeven.