Eindrapport ontwikkeling van de Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire inrichtingen

In opdracht van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld en getest voor het meten van het leefklimaat in penitentiaire inrichtingen zoals dit wordt ervaren door gedetineerden.