Infographic Justitiële Jeugdinrichtingen 2021

 In Nederland zitten personen die zijn verdacht of veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Door de invoering van het adolescentenstrafrecht kan de maximale lee ijdsgrens van het jeugdstrafrecht worden verhoogd tot 23 jaar. De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar als zij de JJI verlaten.