Infographic Re-integratie 2020

Jaarlijks keren circa 30.000 volwassen gedetineerden terug uit detentie in de samenleving. Om te voorkomen dat iemand terugvalt in crimineel gedrag, is het belangrijk al vanaf dag één van detentie de terugkeer voor te bereiden. Het gevangeniswezen van DJI ondersteunt gedetineerden daarbij samen met netwerkpartners, zoals gemeenten, reclassering en vrijwilligersorganisaties, met als doel een veiliger samenleving en vermindering van recidive.