Uitstroomcijfers JJI & KV 2020

Het gaat hier om de uitstroomgegevens van jeugdigen uit een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) of een Kleinschalige Voorziening (KV). De cijfers zijn gebaseerd op plaats van herkomst van de jeugdigen zoals bekend bij binnenkomst in een JJI of KV.

In verband met eventuele herleidbaarheid worden aantallen kleiner dan 5 jeugdigen geclusterd weergeven.