Informatie voor scholieren en studenten over gevangenissen

Meer informatie over DJI voor bijvoorbeeld een werkstuk, scriptie of onderzoek kun je hier vinden, evenals nuttige links naar andere websites.

Wetenschappelijk onderzoek

DJI stelt jaarlijks een kennisagenda op met de thema's waaraan we extra aandacht gaan besteden. Is daarbij de inzet gewenst van studenten, dan stellen we daarvoor een vacature open. Als je zelf wetenschappelijk onderzoek wilt verrichten naar een onderwerp binnen een bepaalde divisie van de Dienst Justitiële Inrichtingen, lees dan hier meer over de aanvraag daarvoor.

Rondleidingen

Rondleidingen binnen onze inrichtingen zijn niet mogelijk voor scholieren en studenten: uitgezonderd groepen die vanwege hun werk of opleiding affiniteit hebben met DJI. In dat geval kun je een schriftelijk verzoek indienen bij één van onze inrichtingen, ter attentie van de vestigingsdirecteur. Vermeld bij de aanvraag in elk geval het doel en de grootte van het gezelschap.