Jongeren in detentie

Jeugdigen kunnen in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI) komen als de (kinder)rechter hen volgens het jeugdstrafrecht een straf of maatregel oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak. Ook kan de rechter jeugdigen dichtbij hun eigen netwerk plaatsen in een laagbeveiligde Kleinschalige Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ).

Leeftijd

De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar en de gemiddelde leeftijd bij plaatsing is 17 jaar.

Op basis van het adolescentenstrafrecht kan de rechter jeugdigen tot 23 jaar een straf of maatregel opleggen volgens het jeugdstrafrecht. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar wanneer zij de JJI verlaten.

JJI

In de JJI’s zijn er kort- en langverblijfgroepen. Jongens en meisjes verblijven in aparte groepen. Ook voor jeugdigen met bijzondere behoeften bestaan speciale groepen. Deze groepen worden landelijke bestemmingen genoemd.
Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende afdelingen de pagina Straffen en maatregelen.

In het kader van het verandertraject Vrijheidsbeneming Op maat (VOM) worden de huidige JJI’s omgevormd tot Forensische Centra Jeugd (FCJ).

KVJJ

In een KVJJ kunnen  jeugdigen worden geplaatst die preventief gehecht zijn. Of jeugdigen met een jeugddetentie of een PIJ-maatregel (in de eindefase). Jeugdigen worden alleen in de KVJJ geplaatst als uit screening en diagnostiek blijkt dat ze geschikt zijn voor een beperkt beveiligingsniveau.

Jeugdigen verblijven in een KVJJ dicht bij hun leefomgeving. Zo kunnen ze het contact met hun netwerk in stand houden. En kunnen school, werk en vrije tijd doorgaan. Er wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de jeugdigen.

De KVJJ’s zijn in het kader van het verandertraject Vrijheidsbeneming Op maat (VOM) in 2020 en 2021 gestart. Er zijn sinds eind 2021 vijf KVJJ’s met ieder 8 plaatsen. Er wordt 2 jaar lang gemonitord of deze nieuwe manier van vrijheidsbeneming goed werkt.
Als de zorg en beveiliging in de KVJJ toch niet passend blijkt, worden jeugdigen overgeplaatst naar  de JJI (vanaf 2024 FCJ genaamd).

In cijfers

Nederland heeft één Rijks Justitiële Jeugdinrichting die bestaat uit vier locaties, twee particuliere jeugdinrichtingen en vijf Kleinschalige Voorzieningen Justitiële Jeugd. In de JJI's samen verblijven dagelijks ongeveer 450 jeugdigen. De verblijfduur varieert van één dag tot circa 6 jaar (PIJ-maatregel) en bedraagt gemiddeld ongeveer 92 dagen. De gemiddelde verblijfsduur in de KVJJ is ongeveer 30 dagen.

De verantwoordelijkheid voor jeugdigen in een JJI ligt bij de divisie ForZo/JJI van DJI.