Jongeren in detentie

In Nederland zitten personen die zijn veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI).  Jeugdigen kunnen in een JJI komen als de (kinder)rechter hier een straf of maatregelen voor oplegt. Daarnaast kunnen jeugdigen er ook preventief worden geplaatst, in afwachting van hun rechtszaak.

Leeftijd

Door de invoering van het adolescentenstrafrecht is de maximale leeftijdsgrens voor uitvoering van het jeugdstrafrecht sinds 2014 verhoogd tot 23 jaar.

De meeste jeugdigen die in een JJI verblijven zijn tussen de 14 en 21 jaar en de gemiddelde leeftijd bij plaatsing is 19 jaar. Omdat een straf of maatregel enkele jaren kan duren, zijn jeugdigen soms ouder dan 23 jaar wanneer zij de JJI verlaten.

Afdelingen

In de JJI’s zijn er kort- en langverblijfgroepen. Jongens en meisjes worden gescheiden en voor jeugdigen met bijzondere behoeften bestaan speciale groepen. Deze groepen worden landelijke bestemmingen genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan de Forensische Observatie en Begeleiding Afdeling (FOBA), de Very Intensive Care Afdeling (VICA), de Ernstige Seksuele Problematiek Afdeling (ESPA) of de Individuele Trajectafdeling (ITA).

Raadpleeg voor meer informatie over de verschillende afdelingen de pagina Straffen en maatregelen.

In cijfers

Nederland heeft één Rijks Justitiële Jeugdinrichting die bestaat uit drie locaties en drie particuliere jeugdinrichtingen. In de JJI's samen verblijven dagelijks ongeveer 500 jeugdigen. De verblijfduur varieert van twee tot 420 dagen en bedraagt gemiddeld ongeveer 68 dagen.

De verantwoordelijkheid voor jeugdigen in een JJI ligt bij de divisie ForZo/JJI van DJI.