Informatie voor ouders/verzorgers

Ouders/verzorgers en de RJJI hebben een gemeenschappelijk doel, namelijk de jongere een zo goed mogelijke toekomst bieden. De hulp en steun van een ouder/verzorger is voor de jongere en voor de medewerkers zeer belangrijk. Een goede samenwerking vergroot de kansen van de jongere op een succesvolle terugkeer in de samenleving en daarmee op blijvend succes. Daarom doet de RJJI er alles aan om de ouder/verzorger zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Echter, is het belangrijk om te weten dat wanneer een kind ouder is dan 18 jaar hij/zij eerst toestemming dient te geven om een ouder/verzorger te mogen informeren over de voortgang van de behandeling. Dit is wettelijk bepaald.

Bezoekregels algemeen

Tijdens het bezoek dient u de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Indien instructies niet worden opgevolgd, dan kan het bezoek voortijdig beëindigd worden. Het is ook mogelijk dat er tijdens het bezoek toezicht wordt gehouden. Als dat het geval is, informeert de RJJI u en de jeugdige vooraf.

De volgende regels zijn van toepassing op het bezoek:

  • Maximaal 2 bezoekers doordeweeks en 3 bezoekers in het weekend;
  • Kinderen t/m 2 jaar (indien bijgeschreven in het paspoort van de bezoeker) worden niet meegeteld als bezoeker;
  • U wordt verzocht minstens 30 minuten van te voren aanwezig te zijn in verband met de toegangscontrole;
  • Een bezoeker van 14 jaar of ouder behoort een geldig legitimatiebewijs te tonen;
  • Minderjarigen (jonger dan 18 jaar) hebben uitsluitend toegang onder begeleiding van een volwassene;
  • Bezoekers zijn verplicht jassen, tassen, telefoons en foto- en filmapparatuur op te bergen in de daarvoor beschikbare kluisjes bij de portier;
  • Alle bezoekers worden gedetecteerd en dienen ‘piepvrij’ de inrichting binnen te gaan.

Lees meer over veiligheid en beveiliging binnen de RJJI.

Beeldbellen

Bij DJI is het mogelijk een videogesprek te voeren met een justitiabele. We noemen dit beeldbellen. Dit beeldbellen is een alternatief voor normaal bezoek in de inrichting waar uw relatie verblijft. Als u gebruik maakt van een computer of een tablet hoeft u voor beeldbellen niets te installeren. Wilt u het gesprek voeren via een telefoon dan heeft u de Jitsi app nodig uit de Play Store (Android) of App Store (Apple).

Zie voor meer informatie de pagina 'Beeldbellen DJI'.

Vragen over het verblijf

De mentor van de jeugdige is de vaste contactpersoon. Bij hem of haar kunnen ouders/verzorgers terecht met al hun vragen. De contactgegevens ontvangen ouders/verzorgers tijdens het kennismakingsgesprek.

Informatiebrochure en vragenlijst

Voor ouders/verzorgers, vrienden, familie en partners van de jongeren die in onze inrichting verblijven, is er een speciale informatiefolder beschikbaar. Daarin vindt u informatie over het verblijf in de Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI). Deze informatiefolder kunt u hieronder downloaden.

Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het verblijf in de RJJI, maar ook daarna, vraagt de RJJI u om een vragenlijst (SDQ) in te vullen. Zo kunnen de medewerkers een beter beeld krijgen van de sterke kanten en moeilijkheden van uw zoon/dochter.

U kunt de vragenlijst ook hieronder vinden.

Klachten

Mocht u als ouder/verzorger onverhoopt een klacht hebben over de RJJI of de locatie waar uw zoon/dochter verblijft, dan kunt u hiervoor in eerste instantie telefonisch terecht bij één van de managementassistentes van de locatie waar uw kind verblijft:

  • RJJI De Hartelborgt te Spijkenisse: tel. 088 07 12 400
  • RJJI Den Hey-Acker te Breda: tel. 088 07 18 200
  • RJJI De Hunnerberg te Nijmegen: tel. 088 07 41 600