Sollicitatieprocedure RJJI

Wil jij aan de slag bij de RJJI? Dan moet je eerst een selectieprocedure doorlopen. Deze bestaat uit verschillende onderdelen. Per onderdeel wordt bepaald of je aan de vereisten voldoet en je dus de vervolgstap in de procedure mag zetten. We nemen ze stap voor stap met je door. Een aantal stappen lichten we verder aan je toe onder het stappenplan.

1) Solliciteren
Alle vacatures van de RJJI zijn te vinden op www.werkenvoornederland.nl. Hier kun je de vacature van je voorkeur opzoeken en je sollicitatie (brief én cv) uploaden.

2) Compleetheidstoets
Heb je alle vereiste documenten aangeleverd? Dit is een voorwaarde om de procedure te kunnen vervolgen.

3) Toetsing op harde criteria
In deze eerste inhoudelijke toetsing beoordelen wij jouw sollicitatie op de harde criteria zoals benoemd in de vacaturetekst. Denk hierbij aan je vooropleiding, woonplaats en werkervaring.

4) Briefselectie en sollicitatiegesprek
Na de sluitingsdatum vindt de briefselectie plaats. Wanneer in jou een potentiele kandidaat wordt gezien, word je door de betreffende locatie van de RJJI uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

5) Geschiktheidsassessment
Na een positief sollicitatiegesprek word je (indien van toepassing) opgegeven voor een geschiktheidsassessment. In de volgende alinea lichten we de geschiktheidsassessment toe.

6) Meeloopdag(en) – geldt alleen voor de functie (senior) pedagogisch medewerker
Indien dit assessment een positieve uitkomst kent, word je uitgenodigd voor 1 of meerdere meeloopdagen op de locatie.

7) Arbeidsvoorwaardengesprek
Nadat je de meeloopdag(en) positief hebt doorlopen, word je voor een arbeidsvoorwaardengesprek uitgenodigd. Hierin maak je kennis met je potentiële leidinggevende en eventueel een directe collega. Ook dit is nog een beslismoment, bereid je dus goed voor!

8) VOG
Na een positief arbeidsvoorwaardengesprek vraagt de RJJI een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), speciaal gericht op DJI, voor je aan. Je mag binnen DJI namelijk alleen komen werken wanneer er sprake is van een positieve VOG.

9) WID scan
Meestal wordt op de dag van het arbeidsvoorwaardengesprek ook een scan gemaakt in het kader van jouw Wettelijk Identificatiedocument (WID). Volgens de wet op de identificatieplicht is DJI verplicht om jouw identiteit te controleren. Hierbij maak je een scan van je geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) op de locatie waar je komt te werken of op één van de andere beschikbare locaties.

10) Eerste werkdag, aan de slag!
Op je eerste dag maak je kennis met je collega’s en start je met het introductieprogramma. Wanneer je een opleiding moet volgen zit deze ook in het programma verweven.

Geschiktheidsassessment

Een geschiktheidsassessment is een beoordelingsprogramma dat sollicitanten of kandidaten moeten doorlopen om voor een bepaalde functie aangenomen te worden of om te bepalen of zij over ontwikkelbare talenten beschikken. Een assessment bestaat uit verschillende testen, simulaties of rollenspelen. Hoe een assessment is opgebouwd, verschilt per functie. Een intelligentie- en een persoonlijkheidstest maken meestal ook deel uit van het programma. Daarnaast bestaan specifieke groepsvaardigheidstesten en werksimulaties. Soms vinden ook gesprekken plaats met een gedragsdeskundige arbeidspsycholoog. Op deze manier kan de RJJI een beeld vormen van de werkhouding, intelligentie, persoonlijkheid en ontwikkelmogelijkheden en stressbestendigheid van de kandidaat.

Arbeidsvoorwaardengesprek

Tijdens dit gesprek word je geïnformeerd over je salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. Verschillende onderwerpen komen aan bod: de CAO Rijk, personeelsreglementen, wettelijke vakantie uren, het Individueel keuzebudget (IKB), vergoeding reiskosten woon-werkverkeer, pensioenfonds, collectieve verzekeringen, geldende afspraken rondom integriteit en ziekte en herstel. Ook wordt besproken of je gelijk met een basisopleiding start en hoe de introductieweken er verder uit gaan zien. Hiernaast vul je alle relevante formulieren in welke van belang zijn om de arbeidsovereenkomst op te maken. Op basis van de gemaakte afspraken tijdens dit gesprek krijg je je arbeidsovereenkomst toegestuurd.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw (justitiële) verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van de functie binnen de RJJI. Bij de beoordeling van een VOG-aanvraag kijkt de dienst Justis of je strafbare feiten op jouw naam hebt staan die een risico vormen voor de functie waarvoor de VOG wordt aangevraagd. Dit proces duurt een paar dagen. De kosten van het aanvragen van de VOG betaal je eerst zelf maar mag je bij de RJJI declareren. Je kunt ook een vergoeding van de reiskosten aanvragen voor de dag dat je het assessment hebt gehad en het arbeidsvoorwaardengesprek hebt gevoerd.

Succes met jouw sollicitatie bij de RJJI!