Resocialisatie

Is de behandeling of maatregel eenmaal achter de rug, dan kunnen patiënten (meestal) terugkeren in de samenleving. Dit is het proces van resocialisatie, waarbij patiënten weer stap voor stap gaan deelnemen aan de maatschappij.

De Divisie Forensische Zorg/Justitiële Inrichtingen van DJI en de zorginstellingen die forensische zorg leveren maken samen deel uit van de (strafrechtelijke) zorgketen. Hierin zitten verschillende organisaties en instellingen, die tijdens verschillende stadia betrokken zijn rondom de patiënt in de forensische zorg. Zo zit het Openbaar Ministerie in het begin van de keten tijdens het proces van veroordeling, waarna DJI de opgelegde maatregel uitvoert. Anders schakels zijn onder meer Reclassering Nederland en Leger des Heils.

Ook voordat de patiënten behandeld worden, kunnen andere schakels zich bezig houden met de patiënten, bijvoorbeeld tijdens het verblijf in een gevangenis.

Het is van groot belang dat alle schakels in de keten goed op elkaar aansluiten. Goede aansluiting bevordert dat de kans op recidive zo klein mogelijk wordt.