Justitiabelen in forensische zorg

Forensische zorg in het kort

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychisch/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden. Die van het strafrecht en die van de zorg. Voor vrijwel alle forensische zorg geldt dat het wordt ingekocht bij particuliere zorgaanbieders door het Specialistisch Inkoop Centrum van de divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen.

Forensische zorg in de praktijk, zorg en beveiliging en forensische zorgtitels

Meer informatie over onder meer forensische zorg in de praktijk, zorg en beveiliging en forensische zorgtitels vindt u hier. Tevens zijn op deze pagina onder meer de volgende documenten leesbaar:

 • een handboek forensische zorg;
 • een forensische zorgwijzer;
 • een recent informatieblad forensische zorg.

Meer veiligheid door minder recidive

Het doel van forensische zorg is het voorkomen van recidive. Dat wil zeggen dat men de kans dat iemand na forensische zorg opnieuw een strafbare handeling pleegt wil verkleinen. Dit wordt gedaan door patiënten te behandelen en begeleiden zodat zij weer kunnen functioneren in de maatschappij. De forensische zorg is erop gericht de maatschappelijke veiligheid te vergroten.

Voor wie en waarom

Forensische zorg is voor mensen met een psychische of psychiatrische stoornis die een strafbaar feit hebben gepleegd en bij wie het risico hoog is dat zij opnieuw een strafbaar feit gaan plegen. Een rechter kan dan een justitiabele veroordelen tot het ondergaan van zorg.

De psychiatrische problematiek van justitiabelen die in aanmerking komen voor forensische zorg is divers. Sommige justitiabelen lijden aan meerdere psychiatrische stoornissen. Een groot aantal justitiabelen is verslaafd aan drugs en/of alcohol. Een verslaving verergert vaak de symptomen van een psychische stoornis. In de forensische zorg worden ook justitiabelen met een verstandelijke beperking behandeld. Deze mensen komen ook in aanmerking voor forensische zorg als de strafbare feiten zijn gepleegd waaraan een psychiatrische stoornis, verslaving en/of verstandelijke beperking ten grondslag ligt.

Er zijn drie hoofdgroepen die forensische zorg (kunnen) ontvangen: verdachten of veroordeelden, gedetineerden inclusief preventief gehechten en personen met een tbs-maatregel. Personen die zijn veroordeeld in het kader van het jeugdstrafrecht, zoals de PIJ-maatregel, vallen niet onder de forensische zorg.

In Nederland bepaalt de rechter of zorg een onderdeel wordt van het strafrechtelijke kader. De enige uitzonderingen hierop zijn: zorg tijdens detentie, verdiepingsdiagnostiek en voorgenomen indicatiestelling. Om een goed onderbouwd vonnis te kunnen wijzen, worden eerst alle omstandigheden van een verdachte en het gepleegde misdrijf onderzocht. Als dat is gebeurd, vindt eventuele veroordeling plaats, waarbij de rechter een zorgtitel kan opleggen. Daarna wordt gekeken in welke instelling iemand moet worden geplaatst om zorg te kunnen ontvangen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is een veilige terugkeer in de maatschappij.

DJI'er vlogt: Hoe ziet een dag in een tbs-kliniek eruit?

DJI’er Iwan, afdelingshoofd forensisch psychiatrisch centrum, neemt u in een rondleiding mee door een tbs-kliniek. Hij vertelt o.a. over de behandeling van de patiënten, die gericht zijn op resocialisatie.

U kunt de onderstaande video ook op Youtube bekijken.

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Mijn naam is Iwan en we lopen hier niet in een tuincentrum maar in een forensisch psychiatrisch centrum, oftewel een tbs-kliniek.
  Al het personeel, hier werkzaam, werkt in burger.
  Behalve de beveiliging, die is geïnformeerd.
  De behandeling is er op gericht te voorkomen dat de patiënt weer een ernstig strafbaar feit pleegt en om hem op een veilige en verantwoordelijke manier terug te laten keren in de maatschappij.
  Nou, hier zijn we op een woonafdeling.
  Achter mij zie je de socio-therapie de patiënten ondersteunen bij allerlei dagelijkse activiteiten.
  We hebben een zithoekje.
  Hier verblijven 11 patiënten, zowel mannen als vrouwen.
  We hebben een keuken Hier maken de patiënten hun maaltijden klaar
  Hier komen we bij een kamer.
  In de tbs-kliniek mag de patiënt zijn bezoek gewoon op kamer ontvangen.
  Op de kamer mag gerookt worden en natuurlijk hebben we een toilet en een douche.
  Om half 4 's middags gaan ze  weer op kamer, tot kwart over 7 's ochtends.
  Dat is bedoeld voor de nachtrust.
  Overdag volgen de patiënten een dagprogramma.
  Onder andere volgen ze onderwijs en dat doen ze hier, waar ze onder meer de vakken Nederlands, Engels, rekenen, wiskunde en computervaardigheden volgen.
  De patiënten volgen ook groepstherapie‘n.
  Op basis van een behandelplanbespreking wordt een aantal programma's geïnitiëerd.
  En dat vindt plaats onder begeleiding van een therapeut.
  Dit is de houtwerkplaats. Hier doen patiënten werkervaring op en er worden de meest mooie dingen gemaakt.
  We zijn nu op de re-socialisatieafdeling. Hier is de begeleiding gericht op het werken naar meer verantwoordelijkheden.
  Ze hebben weer beschikking tot hun eigen mobiele telefoon
  Ze gaan hier vandaan naar hun werk, dagbesteding,sport en andere activiteiten.
  Uiteindelijk is alles er op gericht de patiënt terug te laten keren in de maatschappij.