Afdeling Intensief Toezicht (AIT)

De Afdeling Intensief Toezicht (AIT) is een reguliere afdeling binnen de gevangenis. De AIT is kleinschaliger dan andere reguliere afdelingen. Het is bedoeld voor gedetineerden die intensief toezicht nodig hebben. Het doel van dit intensieve toezicht is om te voorkomen dat gedetineerden door gaan met criminele activiteiten tijdens hun detentie.

De nadruk ligt bij de AIT op het bewaren van de orde en veiligheid. Activiteiten vinden in kleinere groepen plaats. De contacten met de buitenwereld worden gemonitord en het dagprogramma wordt gecompartimenteerd uitgevoerd. Gedetineerden van de AIT komen zo min mogelijk in aanraking met gedetineerden van andere afdelingen.  

Voor gedetineerden met een extreem risicoprofiel kunnen bijzondere regimes ingezet worden zoals, de Extra Beveiligde Inrichting (EBI), Beheers Problematische Gedetineerden afdeling (BPG) en/of Terroristen Afdeling (TA). Uit ervaring met deze regimes blijkt dat kleinschalige afdelingen een bijdrage leveren aan het beter kunnen uitoefenen van toezicht. Hierdoor is er meer overzicht en zijn medewerkers beter in staat om gedetineerden te monitoren.

5 vragen en antwoorden over een Afdeling Intensief Toezicht (AIT)