Afzonderen

De directeur is verantwoordelijk voor de orde, rust en veiligheid in een Penitentiaire Inrichting (PI), Justitiële Jeugdinrichting (JJI), Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) of Detentiecentrum. Om de orde, rust en veiligheid te kunnen handhaven, kan de directeur een disciplinaire straf of maatregel opleggen aan een justitiabele als die zich misdraagt. Bijvoorbeeld als hij medebewoners of personeel bedreigt, fysiek geweld toepast of spullen vernielt.

Plaatsing in een straf- of observatiecel is de meest vergaande mogelijkheid en wordt alleen toegepast in het uiterste geval. Zoveel mogelijk wordt een alternatieve maatregel of straf opgelegd. Alle gegeven straffen en maatregelen worden geregistreerd.

14 vragen en antwoorden over Afzonderen