Chroom

Bij DJI is door het RIVM (Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een verkennend onderzoek gedaan naar het gebruik van met chroom verduurzaamd hout. Hieronder vindt u vragen en antwoorden daarover.

22 vragen en antwoorden over chroom