Digitalisering DJI

Justitiabelen krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid via digitalisering. De maatschappij buiten de muren van de inrichting digitaliseert snel. Het toepassen van digitalisering is noodzakelijk voor de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om de justitiabelen goed voor te bereiden op hun terugkeer naar de maatschappij. Ook moet digitalisering bijdragen aan het voorkomen van recidive.

Elke dag zijn DJI-medewerkers in de inrichtingen druk bezig met bijvoorbeeld het maken van afspraken bij de dokter, het bestellen van extra levensmiddelen en het plannen van bezoek voor de justitiabelen (volwassenen in detentie, vreemdelingen, jongeren in detentie, patiënten in forensische zorg). Het is de overtuiging van DJI dat een persoon in hechtenis dat prima zelf kan. In plaats van volledig afhankelijk te blijven van de medewerkers van de inrichting, wil DJI justitiabelen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor dit soort taken. Net als in de buitenwereld.

Al geruime tijd houdt DJI zich bezig met de vraag hoe we met digitalisering veilig in de gevangenis om moeten en kunnen gaan. Zo kan een justitiabele in de laatste fase van zijn verblijf via digitale voorzieningen op de afdeling of cel toegang krijgen tot een beperkt aantal websites van bijvoorbeeld woningbouwverenigingen en vacaturebanken ter voorbereiding op terugkeer naar de maatschappij. Deze voorzieningen zijn goed beveiligd en worden altijd gecontroleerd.

Wanneer een justitiabele zijn eigen taken beheert, houden de collega’s op de werkvloer meer tijd over voor de basis van hun werk: zorgen dat de justitiabelen aan hun gedrag werken, coaching en begeleiding krijgen.

Momenteel wordt onderzocht hoe deze eigen verantwoordelijkheid en de beschikking over bepaalde ICT-(hulp)middelen hand in hand kunnen gaan. Om die reden houdt DJI een proef met het ter beschikking stellen van tablets aan justitiabelen tijdens hun verblijf in de inrichting. Op deze tablet staan apps en functionaliteiten gericht op re-integratie van de justitiabelen en voor het regelen van hun dagelijkse zaken in de inrichting. Denk hierbij aan apps, zoals e-learning, gereguleerd internet voor het zoeken naar werk en woning, maken van afspraken, etc. De proef wordt gehouden in de penitentiaire inrichtingen Dordrecht en Lelystad.

5 vragen en antwoorden over Digitalisering DJI