Procedure binnenkomst gedetineerde

Een gedetineerde komt binnen bij de afdeling Visitatie of Bad (binnenkomst afdeling delinquenten). Zij doen de eerste ontvangst en controleren het lichaam (visitatie) en de kleding (fouillering) van de gedetineerde op verstopte goederen. Alle meegenomen voorwerpen worden geregistreerd. Vervolgens bepaalt deze afdeling welke goederen naar de opslag gaan en welke mee mogen naar de cel. De inrichting verstrekt een aantal basisartikelen zoals handdoeken, tandpasta en scheergerei.

Bij binnenkomst in een gevangenis bezoeken gedetineerden eerst drie afdelingen voordat ze naar de cel gaan:

Afdeling Bevolkingsadministratie

De afdeling Bevolkingsadministratie schrijft de gedetineerde in als bewoner van de inrichting. Het nemen van een vingerafdruk om de identiteit te verifiëren is een onderdeel van de inschrijving. De gedetineerde geeft de bijzonderheden aan op het gebied van voeding en ontvangt de geldende huisregels en gedragsregels. Deze regels kunnen per afdeling verschillen.

Afdeling Zorg

De gedetineerde heeft vervolgens een gesprek met een verpleegkundige van de medische dienst van de inrichting. Deze onderzoekt de geestelijke en lichamelijke toestand van de gedetineerde, kijkt wat er nodig is aan zorg en maakt een medisch dossier aan.

Leefafdeling

Op de leefafdeling voert een Penitentiair inrichtingswerker (PIW'er) een intakegesprek met de gedetineerde. PIW'ers zijn ook mentor voor een gedetineerde en helpen hem om zaken op orde te krijgen.

Tijdens de detentie werkt een MMD’er samen met de gemeente én met de gedetineerde aan het:

  1. oplossen van problemen op het gebied van huisvesting
  2. verkrijgen van een geldig identiteitsbewijs
  3. organiseren van een inkomen na ontslag
  4. inzichtelijk krijgen van eventuele schulden en het opstarten van een schuldhulpverleningstraject)
  5. verkrijgen van een zorgverzekering en eventueel de continuïteit van passende zorg.

Vragen en antwoorden over Procedure binnenkomst gedetineerde