Volwassenen in detentie

Het gevangeniswezen staat voor het veilig insluiten van gedetineerden, het herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recidive en het bieden van perspectief aan gedetineerden. De uitvoering van die taken is op maat, humaan en persoonsgericht.

Veiligheid en het tegengaan van crimineel handelen tijdens detentie staat voorop. Daarnaast wil het gevangeniswezen dat gedetineerden zo goed mogelijk terugkeren in de maatschappij en actief werken aan hun re-integratie. Arbeid, onderwijs, sport, geestelijke verzorging en het re-integratiecentrum dragen bij aan een zinvol dagprogramma. Met gemeenten en reclasseringsorganisaties wordt nauw samengewerkt. Daarnaast kan de gedetineerde de detentie gebruiken om de schade te herstellen die door zijn/haar delict is ontstaan.