Volwassenen in detentie

De kerntaak van het gevangeniswezen is het veilig insluiten van gedetineerden, het herstellen van de rechtsorde, het voorkomen van recidive en het bieden van perspectief aan gedetineerden. De uitvoering van die taak is op maat, humaan en persoonsgericht.

Het gevangeniswezen bestaat uit verschillende onderdelen. De Huizen van Bewaring zijn bestemd voor gedetineerden die in voorlopige hechtenis verblijven en nog niet zijn veroordeeld. In de gevangenissen verblijven gedetineerden die al zijn veroordeeld. Voor kwetsbare gedetineerden zijn er speciale afdelingen met een extra zorgvoorziening (EZV). Daarnaast zijn er vier Penitentiaire Psychiatrische Centra (PPC) waar gedetineerden verblijven met ernstige psychiatrische stoornissen of psychische problemen.

Veelplegers (draaideurcriminelen in de volksmond) kunnen maximaal twee jaar lang de maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) opgelegd krijgen. Tevens beschikt het gevangeniswezen over twee terroristenafdelingen, een extra beveiligde inrichting, een afdeling voor beheers problematische gedetineerden, afdelingen voor strafrechtelijke vreemdelingen en afdelingen waar een beperkt of zeer beperkt beveiligd regime wordt gevoerd met meer vrijheden voor de gedetineerden.