Bijdrageregeling voor gemeenten

Gemeenten kunnen voor re-integratietrajecten (gedeeltelijk) financiering krijgen via de bijdrageregeling Begeleiden (ex-)gedetineerden voor Wonen en Werken. Het budget bedraagt op jaarbasis 2,4 miljoen euro.

De bijdrageregeling komt voort uit een motie van Tweede-Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) uit 2013. Het is primair gericht op trajecten voor werk en onderdak, maar kan ook worden gebruikt voor de andere basisvoorwaarden. Gemeenten kunnen de aanvraag indienen mede namens andere gemeenten, veiligheidshuizen en/of maatschappelijke organisaties.

Uiteenlopende trajecten

Gemeenten zetten de gelden in voor uiteenlopende activiteiten, variƫrend van voorlichting aan gedetineerden in penitentiaire inrichtingen tot (tijdelijke) opname in begeleide woonvormvoorzieningen. De trajecten vormen veelal een brug tussen het moment van vrijlating en doorloop naar reguliere gemeentelijke en zorgvoorzieningen. Projectenbureau DJI verwerkt de aanvragen.

Hieronder staat het beleidskader bijdrageregeling zoals recentelijk gepubliceerd in de Staatscourant. In het document Bijdrageregeling 2021 per gemeente staan de maximaal aan te vragen bedragen per gemeente, gebaseerd op de uitstroomcijfers van gedetineerden in 2019.