Detentie- en re-integratieplan

Tijdens de detentie wordt alle informatie over de gedetineerde bijgehouden. Daarvoor gebruiken medewerkers één centraal, persoonlijk document: het Detentie- en Re-integratieplan (D&R-plan) van de gedetineerde.

Het is een document dat constant wordt aangepast. Iedere medewerker die met de gedetineerde werkt, draagt er aan bij. In het D&R-plan staan activiteiten die de gedetineerden volgt, hoe hij zich gedraagt en wat hij vertelt. Kortom, alles wat van belang is om de gedetineerde zo gericht mogelijk te kunnen begeleiden en ondersteunen.


Informatie delen

Onderdelen van het D&R-plan worden via het systeem Digitaal Platform Aansluiting Nazorg (DPAN) uitgewisseld met gemeenten. In een zogeheten Multi-Disciplinair Overleg (MDO) komen vertegenwoordigers van verschillende afdelingen wekelijks danwel tweewekelijks bij elkaar. Tijdens dit overleg wordt het D&R-plan van de gedetineerde besproken en wordt vastgesteld welke activiteiten de gedetineerde mag en moet volgen.