Gegevensdeling tussen DJI en gemeenten

De wijze van gegevensverkeer over gedetineerden tussen penitentiaire inrichtingen en gemeenten is veranderd sinds mei 2019. Dit vanwege verscherpte privacywetgeving. Voor gegevensverstrekking over de basisvoorwaarden voor re-integratie is toestemming van de gedetineerde vereist. Ook worden de gegevens verstuurd via een ander systeem.

Het oude Digitaal Platform Aansluiting Nazorg is al enige tijd uit de lucht. Tijdelijk werd gebruik gemaakt van de Applicatie Gegevensverstrekking Gemeenten (AGG). Sinds 31 maart 2020 ontvangen gemeenten de melding begin en einde detentie geheel automatisch via de Berichtenbox Re-integratie van het Informatieportaal Justitiabelen (Injus) van de Justitiƫle Informatiedienst.

Informatieblad basisvoorwaarden

Via Injus ontvangen gemeenten ook het informatieblad over de hulpvraag van de gedetineerde op het gebied van de basisvoorwaarden voor re-integratie. Vanwege verscherpte privacywetgeving moet een gedetineerde toestemming geven om deze gegevens te delen met de gemeente. Hij/zij vult samen met de casemanager een toestemmingsverklaring in. Daarna vullen ze samen een informatieblad in waarin verschillende vragen over de basisvoorwaarden (werk en inkomen, onderdak, zorg, schulden, identiteitsbewijs plus zorg voor thuis) worden gesteld.

Contact met gedetineerde

De gedetineerde geeft per basisvoorwaarde toestemming. Nadat de gemeente het informatieblad heeft ontvangen, kan deze direct of indirect via de casemanager contact opnemen met de gedetineerde als die een hulpvraag heeft. Overigens kan de gedetineerde de toestemming in een later stadium intrekken of wijzigen. Daarvoor ondertekent hij een intrekkingsverklaring. Bij wijziging vult hij samen met de casemanager een nieuw informatieblad in dat naar de gemeente wordt gestuurd.

Toestemming tijdelijke kwestie

Op termijn is werken met toestemming niet meer nodig. Het Wetsvoorstel straffen en beschermen bevat een wettelijke grondslag voor het delen van informatie tussen DJI, gemeenten en reclassering. Daarbij gaat veiligheid boven privacy. De nieuwe wet treedt naar verwachting 1 mei 2021 in werking.

Contact met casemanagers

Om de communicatie tussen gemeenten en casemanagers van PI's te vergemakkelijken, staat hieronder een lijst met links naar de gezamenlijke groepsmailboxen van casemanagers en de mailboxen van backoffices van de verschillende PI's.