Gemeenten zijn een belangrijke partner voor DJI bij de re-integratie van (ex-)gedetineerden. Ook tijdens detentie blijft een gedetineerde immers burger van een gemeente. Het is de voornaamste instantie waar een ex-gedetineerde na vrijlating aanklopt om zaken te regelen voor bijvoorbeeld inkomen of onderdak.

Voor de dienstverlening aan ex-gedetineerden hebben vrijwel alle gemeenten een gemeentelijke coördinator nazorg of specialisten Detentie & Re-integratie. Grote steden hebben zelfs een hele afdeling Detentie & Re-integratie. Voor het organiseren van de re-integratie werken ze veel samen met de casemanagers in de gevangenissen. Laatstgenoemden zijn in de penitentiaire inrichtingen de sleutelfiguren voor het begeleiden van gedetineerden bij hun weg terug naar de samenleving.