Kies voor Verandering

Kies voor Verandering is een training voor gedetineerden die hen helpt de eerste stap naar verandering te zetten.

Beoogde deelnemers zijn gedetineerden die willen leren hoe zij hun leven weer op de rails krijgen en willen werken aan een bestaan zonder criminaliteit. De training bestaat uit zes bijeenkomsten. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  1. Introductie Kies voor Verandering
  2. Mijn leven in het verleden
  3. Mijn leven op dit moment
  4. Mijn leven in de toekomst
  5. Wat wil ik bereiken en hoe ga ik dat voor elkaar krijgen?
  6. Opstellen re-integratieplan.

Bij de afronding van de training stellen de deelnemers een re-integratieplan op, met daarin hun doelen voor een delictvrije toekomst. Dit wordt door het personeel besproken.