Re-integratie Centrum (RIC)

Alle PI's hebben een re-integratiecentrum. Het RIC is een ruimte in de penitentiaire inrichting waar gedetineerden –met ondersteuning van vrijwilligers en medewerkers- terecht kunnen om zelf te werken aan de basisvoorwaarden van hun re-integratie.

De gedetineerde kan bijvoorbeeld contact zoeken met de gemeente. Voor een gemeente is het via een RIC gemakkelijker om contact te leggen met de gedetineerde burger. In het centrum wordt een beroep gedaan op de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de gedetineerde ten behoeve van hun re-integratie. Gedetineerden die dat niet kunnen, worden door de medewerkers en/of vrijwilligers ondersteund.


Wat kan er in een re-integratiecentrum?

In het centrum zijn vele re-integratieactiviteiten mogelijk zoals:

  • spreekuren gemeente of zorginstellingen,
  • voorlichting (folders/brochures) bekijken of ophalen,
  • CV, sollicitatiebrief of portfolio schrijven,
  • huiswerk maken,
  • dvd’s bekijken over bijvoorbeeld banen en beroepen,
  • invullen van (digitale) formulieren,
  • op een speciaal beveiligde computer bepaalde websites bezoeken voor bijvoorbeeld inschrijven voor een woning,
  • naar vacatures zoeken of inschrijven bij het UWV,
  • inventariseren van schulden en aanschrijven van schuldeisers,
  • zorgverzekering opzeggen/opstarten.