Reclassering

De samenwerking tussen DJI en de reclassering is de laatste jaren aanzienlijk geïntensiveerd. Was voorheen de reclassering alleen aan het begin en het einde van de detentie betrokken bij het re-integratieproces, nu zijn hun medewerkers gedurende de hele detentieperiode te vinden in de penitentiaire inrichtingen.

Reclasseringswerkers worden nauw betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het detentie- en re-integratieplan van een gedetineerde. Daarin staan de re-integratiedoelen vermeld, evenals de acties die daaruit voortvloeien. DJI maakt daarbij dankbaar gebruik van de kennis van de reclassering over gedetineerden uit eerdere trajecten en de adviesrapporten aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie.

Bestuurlijk akkoord

De reclassering is ook een van de ondertekenaars van het bestuurlijk akkoord ‘Kansen bieden voor re-integratie’, samen met DJI en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Er zijn drie reclasseringsorganisaties in Nederland:

Takenpakket reclassering

De reclassering heeft veel taken in het justitiële werkveld. Dat zijn onder meer:

  • het toezicht op verdachten en daders;
  • de uitvoering van taakstraffen;
  • adviseren van de rechtbank, het Openbaar Ministerie of DJI over een verdachte of een veroordeelde.

Op de website van Reclassering Nederland staan de verschillende werkzaamheden uitgebreid beschreven.