Toegang tot de PI

Voor vrijwilligersorganisaties en andere niet-justitie-gebonden organisaties (NJO’s) is er een speciale regeling om toegelaten te worden tot de penitentiaire inrichtingen (PI’s). Ze moeten over een beroepspas beschikken. Die kunnen ze aanvragen bij de vestigingsdirecteur van een PI.

Normaliter geldt voor ieder bezoek aan een gedetineerde een bepaalde procedure om toegang te krijgen tot de PI. Om te voorkomen dat organisaties die beroepshalve vaak in de gevangenis komen die iedere keer moeten doorlopen, is er een aparte regeling voor hen.

Beroepspas

De niet-justitie-gebonden organisaties kunnen bij de vestigingsdirecteur van een PI een beroepspas aanvragen. De voorwaarden voor het verkrijgen daarvan hangen af van het type NJO. Er zijn vier types:

  • gesubsidieerde vrijwilligersorganisaties;
  • gemeenten in het kader van de re-integratie van gedetineerden;
  • zorginstellingen in het kader van een behandeling van een gedetineerde;
  • overige organisaties.

Aanvraagformulier

De voorwaarden zijn terug te vinden in het aanvraagformulier voor de beroepspas en de Regeling toelating en weigering bezoek en beperking telefooncontacten penitentiaire inrichtingen. De organisatie vult per medewerker het aanvraagformulier in, voegt de gewenste documenten toe en stuurt deze op naar de betreffende vestiging.

Toestemmingsbrief

Als de vestigingsdirecteur akkoord is met de aanvraag, stuurt hij/zij de desbetreffende organisatie een toestemmingsbrief voor de medewerker of vrijwilliger. Deze brief geldt als beroepspas en daarmee is bezoek in beginsel toegestaan.

De vrijwilliger/medewerker neemt bij ieder bezoek aan de PI de beroepspas mee, evenals een identiteitsbewijs en een bewijs dat hij/zij werkzaam is bij de betreffende organisatie.