Vrijwilligers

Behalve het personeel van DJI zijn in de inrichtingen ook vrijwilligers aanwezig om gedetineerden bij te staan. Zij bieden additionele ondersteuning niet alleen tijdens maar ook na detentie.

De vrijwilligers kunnen ook de partner, familie en kinderen van gedetineerden van steun voorzien. De grootste en bekendste (nazorg- en) vrijwilligersorganisaties zijn Exodus, Gevangenenzorg Nederland, Humanitas, Bonjo, Surant en Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie (MHR). Daarnaast zijn er vele andere (lokale) vrijwilligersorganisaties die gedetineerden helpen bij uiteenlopende zorgvragen en problemen.

Jaarlijks verstrekt DJI 4,1 miljoen euro subsidie aan grote en kleine vrijwilligersorganisaties om hun werk te ondersteunen.

Exodus

Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Voorwaarde is wel dat de gedetineerde gemotiveerd is om op een goede manier terug te keren naar de samenleving. Voorzieningen en activiteiten van Exodus zijn onder meer:

  • huizen voor begeleid wonen;
  • begeleiding bezoek van kinderen aan hun gedetineerde ouder;
  • begeleiding van (ex-)gedetineerden binnen en buiten de PI’s;
  • deelname aan gespreksgroepen geestelijke verzorging in PI’s.

Gevangenenzorg Nederland

De vrijwilligers van Gevangenenzorg Nederland gaan op bezoek in de gevangenis en bieden een luisterend oor en praktische steun aan gedetineerden. Andere activiteiten zijn:

  • bezoek aan familie van (ex-) gedetineerden;
  • herstelgesprekken en herstelgerichte cursussen;
  • het Kindercadeauprogramma (namens de gedetineerde wordt een geschenk bezorgd bij een jarig kind);
  • Meet Up: vrijwilligers zorgen voor aanspraak en ontspanning op de gevangenisafdeling;
  • deelname aan de Compagnie in PI Krimpen aan den IJssel, waar gedetineerden worden voorbereid op terugkeer en gezamenlijk wordt gezocht naar een baan.

Humanitas

Vrijwilligers van Humanitas bezoeken gedetineerden in de inrichtingen en begeleiden ex-gedetineerden. De organisatie probeert de overgang naar de samenleving zo goed mogelijk te laten verlopen. Humanitas biedt mentale, maar vooral ook praktische begeleiding. De organisatie helpt bijvoorbeeld met het vinden van woonruimte of het behouden van contact met kinderen.

Bonjo

Bonjo heeft een netwerk van ongeveer 1.500 vrijwilligers door het hele land. De organisatie werkt veel met ervaringsdeskundigen. Voor veroordeelden die voor hun detentie een huis hadden en deze niet kwijt willen raken, bestaat de mogelijkheid voor ‘huisbewaring’ tot maximaal 2 jaar. Verder is er veel aandacht voor relaties van gedetineerden. Bonjo is een kennisorganisatie rond detentie met een netwerk van advocaten, wetenschappers en andere geïnteresseerden in criminaliteit en detentie.

Surant

Voortgekomen uit een initiatief om gedetineerde Surinamers en Antilianen bij te staan, is Surant uitgegroeid tot een brede organisatie. De organisaties heeft 5 buiten-re-integratiecentra (RIC's) waar ex-gedetineerden terecht kunnen met vragen. Ook zijn vrijwilligers van Surant actief in veel RIC’s binnen de gevangenismuren.

Bureau MHR

Bureau Maatschappelijk Herstel en Rehabilitatie richt zich op de rehabilitatie en re-integratie van (ex-)gedetineerde jongeren met een niet-westerse afkomst. Het team van sociaal professionals en vrijwillige maatjes werkt met de Forsa-methodiek. Deze aanpak is ontwikkeld, in samenwerking met Movisie en het Verwey-Jonker instituut, om recidive te voorkomen. Ook ondersteunt de organisatie het thuisfront van de jongeren bij de verwerking van de gevangenschap en de rol die het gezin kan spelen bij de terugkeer van hun gezinslid in de samenleving.